Go to Brand EXPO Dubai

Go to Brand EXPO oficjalnie ogłoszony

Zgodnie z zapowiedzią Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oficjalnie ogłosiła kolejną edycję programu Go to Brand – EXPO 2020 Dubai. W związku z powyższym firmy, które poszukują finansowania promocji swoich marek produktowych na rynkach Zjednoczonych Emiratów Arabskich i innych krajów Zatoki Perskiej, mogą już przygotowywać wnioski konkursowe. Pula przeznaczona na dotacje wynosi aż 50 mln zł, dlatego jest o co walczyć, ale nie ma też na co czekać – otwarcie naboru już 26 lutego!

Go to Brand EXPO Dubai

Program Go to Brand 2021 umożliwia pozyskanie środków nie tylko na udział w przeniesionej na ten rok Wystawie Światowej w Dubaju i zaprezentowanie tam swojej oferty, ale także na wejście z nią na cały obszar Zatoki Perskiej. Zwyczajowo w Go to Brand uzyskane dofinansowanie może być przeznaczone na udział w imprezach targowo-wystawienniczych, misjach gospodarczych czy też konferencjach zagranicznych.

Dodatkowo zakres finansowanych wydatków obejmuje działania promocyjne związane z udziałem w EXPO 2020 oraz – co istotne – koszty wspomnianej ostatnio usługi doradczej! Stanowi ona bowiem kluczowe wsparcie przygotowań do wejścia na rynki wspomnianego regionu, czyli takich krajów jak Arabia Saudyjska, Bahrajn, Kuwejt, Katar, Oman oraz oczywiście Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Go to Brand to jeden z najważniejszych elementów programu gospodarczego związanego z udziałem Polski w EXPO 2020 w Dubaju. Pozwala on rodzimemu sektorowi MŚP na promocję swoich marek oraz uczestnictwo w Forum Gospodarczym Polska-Zjednoczone Emiraty Arabskie, które stanowi część obchodów Dnia Polski podczas EXPO.

Szczegóły dotacji Go to Brand

Budżet całego konkursu wynosi wspomniane 50 mln zł. Tym razem został on jednak podzielony na dwie kwoty: 15 mln zł przeznaczonych dla przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego oraz 35 mln zł dla firm z pozostałych województw. Z kolei pojedynczy projekt zgłaszany do konkursu musi się zamknąć w kwocie 1 mln zł. Podział dotyczy również wymaganego wkładu własnego oraz poziomu wsparcia. Otóż w bieżącej edycji konkursu Go to Brand EXPO wkład dotacji w ogólnej kwocie wydatków kwalifikowalnych wygląda następująco:

  • do 85% – mikroprzedsiębiorstwa z województwa innego niż mazowieckie,
  • do 80% – mikroprzedsiębiorstwa z województwa mazowieckiego,
  • do 75% – małe firmy z całego kraju,
  • do 60% – średnie przedsiębiorstwa ze wszystkich województw.

Zatem biorąc pod uwagę, że dofinansowanie może wynieść aż 85% (w wypadku mikroprzedsiębiorstw spoza Mazowsza), maksymalna kwota dotacji, o jaką mogą się starać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, wynosi 455 650 zł. Z kolei minimalny wymagany wkład własny to 15% wartości projektu. Więcej szczegółów można znaleźć w oficjalnym ogłoszeniu na stronie PARP.

Przykładowe dofinansowanie firmy w Go to Brand EXPO

Aby na koniec lepiej zobrazować, na czym polega dotacja w omawianym programie, posłużymy się przykładem. Otóż wyobraźmy sobie warszawskie mikroprzedsiębiorstwo produkujące odzież, które planuje rozpoczęcie sprzedaży na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W tym celu składa wniosek o dotację, w którym wybiera działania do sfinansowania w wysokości 80% wszystkich kosztów. Będzie to udział w targach, w skład którego wchodzi wynajęcie powierzchni wystawienniczej, zabudowy stoiska, a także koszt podróży służbowych oddelegowanych w tym celu pracowników (diety, transport). Na wszystkie te wydatki potrzebny będzie wkład własny na poziomie tylko 20% (resztę pokryje dotacja).

Podobnie firma zaplanowała przeprowadzenie dwóch misji gospodarczych: do Dubaju i Abu Zabi. Także i w tym wypadku dofinansowane zostaną bilety lotnicze, zakwaterowanie czy nawet koszta komunikacji miejskiej. Ponadto w związku z wyjazdem wnioskodawca chce przygotować nowe katalogi i ulotki, za które również zapłaci tylko 20% ceny. Dodatkowo firma uwzględniła w projekcie usługę doradczą dotyczącą wejścia na rynek ZEA, aby lepiej przygotować się do zamierzonego przedsięwzięcia. Jej koszt także zostanie dofinansowany w 80%.

Natomiast gdyby przykładowe mikroprzedsiębiorstwo posiadało siedzibę poza Mazowszem, to oczywiście poziom dofinansowania wyniósłby wówczas 85%, a wkładu własnego – 15%. Niezależnie od lokalizacji firma mogłaby natomiast wybrać więcej imprez targowo-wystawienniczych w jednym bądź kilku różnych krajach regionu. Mogłaby także zaplanować więcej misji lub całkiem z nich zrezygnować – wszystko według potrzeb i preferencji.