Eksport do Indii

Eksport do Indii w Go To Brand 2017 – charakterystyka gospodarcza kraju

Dzisiejszy wpis stanowi kontynuację charakterystyki rynków perspektywicznych w ramach Go To Brand realizowanego przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR 2014-2020).  Na naszym Serwisie RozwójEksportu.pl informowaliśmy, że 10 lutego 2017 roku startuje składanie wniosków w konkursie dla Poddziałania 3.3.3 PO IR 2014-2020, czyli Go To Brand.  Obok firm z 12 wytypowanych branż mogą startować przedsiębiorcy, którzy chcą wziąć udział w działaniach przewidzianych w programach promocji o charakterze ogólnym. Te programy są związane z eksportem na perspektywiczne rynki. Jest ich pięć, a w poprzednim wpisie został opisany Meksyk. Dziś zostanie scharakteryzowany eksport do Indii.

Eksport do IndiiIndie są na siódmym miejscu na świecie pod względem zajmowanej powierzchni oraz plasują się na drugim miejscu w kategorii liczby ludności. Liczba ludzi zamieszkujących Indie wynosi około 1 236 milionów.

Kraj składa się z 29 stanów i 7 terytoriów (6 terytoriów jest związkowych, a jedno terytorium narodowe stołeczne). Pod względem politycznym ten kraj jest parlamentarną republiką związkową. Obowiązującą walutą jest rupia indyjska (INR).

W latach 2010-2015 Indie odnotowywały dodatni, bardzo wysoki wzrost gospodarczy. Wynosił on od około 10% (2010) poprzez około 5% (2012) do poziomu około 7% (2015).

Polsko-indyjska wymiana handlowa

W latach 2012-2015 wartość polskiego eksportu do Indii wahała się, ale ogólnie była najwyższa w 2012 roku (665,8 mln USD). W 2015 roku eksport do Indii wyniósł jedynie 464,7 mln USD. Przy systematycznie wzrastającej wartości importu z Indii na rynek polski skutkuje to rosnącą wartością deficytu w wymianie handlowej z Indiami.

Pod względem wartości polskiego eksportu Indie w 2015 roku zajęły 44. miejsce.

Pozytywnie można odnotować to, że zmienia się stopniowo rodzaj towarów przeznaczonych na eksport do Indii. Mianowicie eksport do Indii w dużej mierze jest tworzony przez sprzedaż na rynek indyjski:

 • wyrobów elektromaszynowych (w 2014 roku było to ponad 40% polskiego eksportu);
 • wyrobów przemysłu metalurgicznego (w 2014 roku stanowiły ponad 25% polskiego eksportu);
 • produktów przemysłu chemicznego (w 2014 roku około 20% udziału w polskim eksporcie).

W latach 2010-2014 bardzo dynamicznie rozwijał się eksport tych wymienionych powyżej grup towarowych. Niestety mniejsza wartość polskiego eksportu w 2015 roku była spowodowana pogorszeniem się sprzedaży na tamtejszy rynek właśnie tych dominujących grup towarów.

Bariery wejścia na rynek indyjski

Dostęp do rynku nie jest rzeczą łatwą, pomimo rosnącej otwartości Indii na świat. Decydują o tym takie czynniki jak:

 • procedury graniczne, które wymagają czasu;
 • dość duża korupcja;
 • odgórna kontrola cen w niektórych obszarach gospodarki.

Obszary współpracy

Indie to kraj, dla którego przewiduje się dalszy wzrost. Tym samym zwiększać się będzie rola Indii w gospodarce światowej. Jest to zatem, pomimo pewnych trudności, uzasadniony kierunek ekspansji polskich MŚP w sytuacji konieczności poszukiwania nowych rynków zbytu. Prognozuje się współpracę polskich firm w zakresie dziedzin, w których Polska ma już wyrobioną markę i renomę. Eksport do Indii może dotyczyć takich obszarów jak:

 • energetyka;
 • aparatura i sprzęt medyczny;
 • przemysł farmaceutyczny;
 • przemysł obronny;
 • technologie w zakresie ochrony środowiska;
 • przemysł maszyn i urządzeń dla przetwórstwa spożywczego.

Eksport do Indii z dotacją Go To Brand

Dla Indii, jako jednego z perspektywicznych rynków przewidzianych w ramach Go To Brand, został opracowany program promocji o charakterze ogólnym. Określa on działania promocyjne dla przedsiębiorców, którzy będą chcieli wziąć udział w programie i prowadzić sprzedaż na rynek indyjski.

Jednym z takich działań są imprezy targowe na rynku indyjskim. Takie działania eksportowe są kluczowe z punktu widzenia przedsiębiorcy, który chce wejść na nowy rynek i lepiej go poznać. Zwłaszcza, gdy Polska nie jest tam rozpoznawalna jako kraj czy marka. Program promocji dla rynku indyjskiego przedstawia długą listę potencjalnych imprez targowych z podziałem na branże. Przykładowo:

 • branża spożywcza i rolno-spożywcza, np. Food Hospitality World (FHW) India;
 • branża maszyn i urządzeń górniczych oraz zielonych technologii, np. India Solar Week;
 • branża budowlana, np. ACETECH DELHI;
 • branża medyczna, np. India Medical Devices;
 • branża części samochodowych oraz lotniczych, np. Automotive Engineering Show;
 • branża meblarska, np. Mumbai Wood;
 • branża IT/ICT oraz gier, np. India Gaming Show;
 • branża kosmetyczna, np. Professional Beauty New Delhi.

Eksport do Indii

To ciekawy pomysł budowania polskiego eksportu. Uzasadnione jest określenie tego rynku jako perspektywicznego z punktu widzenia polskich MŚP. Prognozowany wzrost dla indyjskiej gospodarki oraz potencjalne zapotrzebowanie w dziedzinach, w których Polska posiada tradycję i doświadczenie, stanowią przesłanki dla zwiększania obecności polskich przedsiębiorstw na tamtejszym rynku. Warto podjąć to wyzwanie mimo pewnych trudności związanych z rynkiem indyjskim. W realizacji tego celu mogą pomóc dotacje Go To Brand w ramach Poddziałania 3.3.3 realizowanego przez Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.