Go To Brand – dotacje dla polskich eksporterów oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki

Dzisiejszy wpis na naszym Serwisie RozwójEksportu.pl będzie stanowił podsumowanie serii artykułów, które były związane z tematem dotacji Go To Brand. Do tej pory odbył się jeden nabór dla Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” Poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach PO IR na lata 2014-2020. Drugi nabór został przesunięty i zaplanowany na styczeń 2017 roku.logo GO TO BRANDNa potrzeby programu Go To Brand wytypowano 12 branż z największym potencjałem w zakresie rozwoju polskiego eksportu pod względem jego wartości. Dodatkowym efektem programu ma być budowa wizerunku Marki Polskiej Gospodarki, która ma kojarzyć się na ryku międzynarodowym z wysoką jakością w przystępnej cenie. Etykieta „Made in Poland” ma być zachętą do kupna polskich produktów, a nie zbędnym balastem. Dla każdej z branż opracowano odrębny program promocji. W ogólnej strukturze te branżowe programy promocji są podobne, natomiast różnią się szczegółami dopasowanymi pod daną branżę.

W pierwszym naborze aplikowali przedstawiciele 7 z 12 branż. Natomiast w drugim naborze będą mogli startować przedsiebiorcy pozostałych 5 branż. Ponadto drugi nabór będzie adresować wsparcie także do innych odbiorców, oprócz tych 5 branż, ze względu na poszerzenie Go To Brand o nowe inicjatywy.

W planowanym na styczeń 2017 roku konkursie będą mogli startować przedstawiciele następujących branż:

Ponadto w drugim naborze Go To Brand będą mogli aplikować przedsiębiorcy z innych branż, którzy eksportują do kraju/krajów takich, jak:

  • Algieria,
  • Indie,
  • Iran,
  • Meksyk,
  • Wietnam.

Drugą inicjatywą jest możliwość udziału w dużych wydarzeniach promocyjnych, jak np. udział w Międzynarodowej Wystawie Expo 2017 w Astanie (stolica Kazachstanu) lub w targach Hannover Messe. Wytypowano grupę branż, które mają największe szanse, aby aplikować o dotację na tę inicjatywę.

Na dzień dzisiejszy brak pewnych szczegółów, jednak wszystko stanie się jasne z chwilą ogłoszenia dokładnego terminu naboru. PARP poinformuje, od kiedy można składać wnioski i określi wszelkie inne wytyczne, które ściśle sprecyzują zasady konkursu odnośnie do tych dwóch dodatkowych inicjatyw.

Go To Brand

Jeden z ciekawszych pomysłów w perspektywie unijnej 2014-2020 na pobudzenie polskiego eksportu wraz z równoczesnym budowaniem wizerunku polskiej marki na arenie międzynarodowej. Zachęcamy do aplikowania. Nowymi informacjami na ten temat będziemy się dzielić z Państwem na na naszym Serwisie RozwójEksportu.pl.