Dotacje eksportowe

Dotacje eksportowe w województwie mazowieckim już wystartowały

Z dniem 30 czerwca 2016 roku rozpoczął się nabór, w którym przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego mogą aplikować o dotacje eksportowe. O planowanym ogłoszeniu tego naboru informowano już na łamach naszego Serwisu RozwójEksportu.pl. Jest to Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020. Jedak teraz, gdy nabór został otwarty, można już składać wnioski o dotacje na internacjonalizacje.

Dotacje eksportoweNabór został otwarty 30 czerwca 2016 roku i potrwa do 31 sierpnia 2016 roku. Aby móc aplikować w tym konkursie wymagane jest posiadanie strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa. Takie opracowanie jest niezbędne, gdyż wykazuje realizację założonych celów eksportowych firmy na przestrzeni najbliższych trzech lat. W opracowaniu jest opisane, jakie działania eksportowe trzeba podjąć, aby skutecznie rozwinąć się na rynkach eksportowych.

Dobrze przygotowana strategia biznesowa pozwoli na otrzymanie dofinansowania, zarówno na działania eksportowe opisane w dokumencie, jak i na samo opracowanie modelu biznesowego. W obu przypadkach będzie to dofinansowanie na poziomie 50% wydatków kwalifikowanych, a maksymalnie można otrzymać, aż 400 000 PLN!

Istotne jest to, że wydatek na opracowanie strategii biznesowej musi zostać poniesiony przed dniem złożenia wniosku o dotacje unijną na eksport.

Należy podkreślić, że będzie organizowany tylko jeden nabór rocznie, dlatego to ostatni dzwonek, aby podjąć decyzję o złożeniu wniosku o dotacje, wraz ze strategią w formie załącznika, jeśli firma chce startować w tym roku. Nabór potrwa do 31 sierpnia. Jednak należy jak najwcześniej zlecić opracowanie profesjonalnej firmie doradczej strategii biznesowej i wniosku, gdyż ich właściwie przygotowanie wymaga czasu. W przypadku, gdy firma będzie zwlekać z podjęciem decyzji o udziale w konkursie zbyt długo, będzie musiała odłożyć plany rozwoju eksportu, z pomocą unijnych dotacji, na przyszły rok.

Dotacje eksportowe rozwiną mazowieckie MŚP

Warto rozwijać działalność międzynarodową z pomocą funduszy europejskich dostępnych w ramach RPO WM 2014-2020. Dotacje europejskie dostępne dla mazowieckich MŚP pozwolą nie tylko na przygotowanie właściwej strategii związanej z internacjonalizacją, ale umożliwią także sfinansowanie niezbędnych działań eksportowych do jej skutecznego wdrożenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy Państwa do kontaktu.