dotacje 2022

Dofinansowanie unijne na Plan Rozwoju Eksportu w Działaniu 1.2 PO PW – znany termin konkursu

Znany jest termin naboru na dofinansowanie unijne w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia na lata 2014-2020. W naborze, który startuje 15 kwietnia 2016 roku, firmy z tzw. Makroregionu Polska Wschodnia będą aplikować o dotacje na Plan Rozwoju Eksportu( w programie określany jako Model biznesowy Internacjonalizacji), który określi ich strategię wejścia na rynki zagraniczne. Po uzyskaniu dofinansowania na plan rozwoju i jego wykonaniu przez zewnętrzną firmę doradczą, firma będzie mogła aplikować w drugiej turze naboru o dotacje unijne na działania eksportowe niezbędne do skutecznego wdrożenia posiadanego Planu Rozwoju Eksportu.

Dofinansowanie unijneMakroregion Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (PO PW 2014-2020) jest to program dla pięciu województw, które stanowią tzw. Makroregion Polska Wschodnia. Wśród nich są województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie(*) i lubelskie.

Termin naboru

Nabór wniosków konkursowych rozpocznie się 15 kwietnia 2016 roku i zostanie zakończony 20.05 2016 roku.

Nabór stanowi I etap Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Informacje na temat strategii przeprowadzania konkursów dla dotacji eksportowych znajdują się w artykule Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu jednak obowiązkowe. Brak Planu to brak dotacji na eksport.

W 2016 roku przewidziano także drugi nabór I etapu Działania 1.2, w którym można pozyskać dotację na strategię eksportową, czyli PRE. Zostanie on ogłoszony, zgodnie z przyjętym harmonogramem programu, we wrześniu 2016 roku

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W I etapie Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP można pozyskać dofinansowanie unijne na opracowanie modelu biznesowego w zakresie internacjonalizacji, który określi strategię eksportową przedsiębiorstwa. Innymi słowy jest to Plan Rozwoju Eksportu.

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych

Poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi, aż 80%. To oznacza, że dotacje na rozwój eksportu pokryją, aż 80% kosztu wykonania Planu Rozwoju Eksportu, który musi zostać opracowany przez zewnętrzną firmę doradczą.

Wysokość dotacji

Maksymalnie można otrzymać dofinansowanie unijne na PRE w wysokości 50 000 PLN.

Budżet

Na dofinansowanie projektów związanych z dotacjami na PRE przewidziano, aż 5 000 000 PLN.

Kiedy II etap naboru Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP?

Drugi etap naboru Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP zostanie ogłoszony, zgodnie z przyjętym harmonogramem programu. w grudniu 2016 roku.  W II etapie przewidziano budżet o wysokości około 50 000 000 PLN.

Dofinansowanie unijne na Plan Rozwoju Eksportu w działaniu 1.2 PO PW 2014-2020

Firmy, które chcą wdrozyć eksport, a mogą aplikować w tym programie, mają szansę wykonania Planu Rozwoju Eksportu z dofinansowaniem w wysokości 80% poniesionych kosztów. To dużo! A dobra strategia to podstawa, która pozwoli nie tylko na skuteczne wdrożenie eksportu, ale także pozyskanie dotacji na internacjonalizacje i przeprowadzenie działań eksportowych z pomocą unijnych funduszy na rozwój eksportu.

Dofinansowanie unijne na eksport w PO Polska Wschodnia- warto aplikować!

W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu.

(*) 31 marca 2016 roku rusza nabór na dofinansowanie eksportu dla województwa warmińskiego w ramach RPO WIM 2014-2020