POPW 2021

Polska Wschodnia 2021 – trwa ostatni nabór do programu Internacjonalizacja MŚP!

W trzecim kwartale tego roku zakomunikowaliśmy, że jesienią odbędzie się jeszcze jeden nabór wniosków do POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Tak też się stało, bowiem od dzisiaj można już składać dokumentację konkursową do popularnego programu eksportowego kierowanego do przedsiębiorców makroregionu Polska Wschodnia.

POPW 2021 – nabór, którego miało nie być

Pierwotnie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nie planowała kolejnego naboru w tym roku, jednakże zmiany wprowadzone do harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie umożliwiły organizację jeszcze jednej edycji. Wnioski standardowo można składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego. Termin upływa za dwa miesiące, a dokładnie 22 grudnia 2021 r.

Zgodnie z zapowiedzią całkowity budżet konkursu POPW 1.2 wynosi 50 mln zł. Natomiast maksymalna kwota dotacji to 800 tys. zł. Przy czym może ona zostać pomniejszona do 550 tys. zł w wypadku wybrania wyłącznie rynków z grona Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Poziom wkładu własnego również nie uległ zmianie i wynosi on przynajmniej 15% kwalifikowanych kosztów projektu.

Dla kogo dotacja POPW 1.2?

Jak wiadomo, Program Operacyjny Polska Wschodnia działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP dotyczy wyłącznie firm zlokalizowanych w którymś z następujących województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie. Należy przy tym zaznaczyć, że może to być siedziba lub oddział przedsiębiorstwa. Jednak wymagane jest potwierdzenie wpisem do odpowiedniego rejestru, najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Podobnie jak w dotychczasowych edycjach, uzyskane wsparcie będzie można przeznaczyć na działania związane z internacjonalizacją firmowego produktu czy usługi w kontekście przynajmniej jednego nowego rynku eksportowego. Chodzi tu przede wszystkim o dofinansowanie udziału w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych. Dotację przeznaczyć można również na pokrycie kosztów usług doradczych lub innych związanych z internacjonalizacją działalności.

Co więcej, w ramach programu istnieje także możliwość nabycia środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych. Przy czym muszą one być związane z przygotowaniem oferty dla docelowego rynku zagranicznego. Dodatkowo sfinansować można usługi bezpośrednio związane z wdrożeniem nowego modelu biznesowego. Obejmują one m.in. materiały reklamowe, szkolenia, tłumaczenia czy testy.

Dotacja na eksport 2021

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentacji konkursowej dostępne są na oficjalnej stronie konkursu POPW 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Niewątpliwie warto wziąć w nim udział, gdyż jest to ostatnia tego typu szansa na choćby częściowe sfinansowanie swoich planów ekspansji zagranicznej. Natomiast jeżeli takich planów jeszcze nie ma, to jest to ostatni dzwonek na ich nakreślenie. W razie problemów pomożemy z wyborem nowych kierunków eksportowych, ponieważ dzięki wsparciu z POPW mogą one stać się nowym i atrakcyjnym rynkiem zbytu.