Jak zacząć eksport do Wietnamu i zdobyć na ten cel dotację

eksport do Wietnamu

Nim przejdziemy do głównego tematu, jakim jest eksport do Wietnamu, pozwólmy sobie na małe wprowadzenie. Gdy słyszy się słowo Wietnam, to przeważnie pierwszymi skojarzeniami są tematy kulinarne i wojenne, a coraz częściej także turystyczne. Przyczyną tych ostatnich są m.in. programy podróżnicze pokazujące rzeczy, których zdecydowana większość widzów nigdy nie miałaby okazji czy nawet chęci sprawdzić osobiście. Jak wygląda tam życie? Czy może bardziej w naszym kontekście: jak wygląda tam rynek? Uwagę zwraca choćby liczba ludności. Otóż w Wietnamie żyje ponad 90 mln mieszkańców i zajmuje on 15. pozycję na świecie w kategorii populacji. W roku 2015 wskaźnik PKB wyniósł 193,599 mld dolarów (prawie tyle co w Polsce) i wzrósł o 6%. Bezrobocie wynosi 2,3% (mniej niż w Polsce). A co najistotniejsze z punktu widzenia polskich przedsiębiorców, Wietnam w 2015 roku kupił towary z zagranicy za 166 mld dolarów.

Struktura i dynamika PKB Wietnamu po 3 kwartałach 2016 r. przedstawia się następująco:

Dynamika1 Procent ogółu Wartość w mld VND
OGÓŁEM + +5,93 100,00  3037828
Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo  +0,65  15,54  471971
    Rolnictwo  +0,05  11,61  352518
    Leśnictwo  +6,19  0,74  22524
    Rybołówstwo  1,81  3,19  96929
Przemysł i budownictwo  +7,5  32,48  986748
    Przemysł +7,19  27,33  830313
        Wydobywczy  -3,6  7,77 235921
        Produkcja fabryczna +11,22  14,93  453524
        Elektryczność, gaz, woda +19  4,63 140868
    Budownictwo  +9,1  5,15  156435
Usługi  +6,66  41,8  1269694
    Handel, naprawy motorów/pojazdów +8, 15  10,35  314495
    Transport, składowanie  +5,81  2,81  85280
    Hotelarstwo i restauratorstwo  +5,71  4,16  126441
    Informacje I telekomunikacja  +8,68 0,70  21347
    Finanse, bankowość, ubezpieczenia  +7,38  5,05 153327
     Rynek nieruchomości  +3,66  5,54  168173
    Nauka i technologia  +6,9  1,28  39029
    Partia, związki, stowarzyszenia,   zarządzanie państwem, obronność  +7,1  2,78  84377
    Edukacja i szkolenia  +7,2  3,69  112232
    Służba zdrowia i pomoc społeczna  +7,38  2,35  71385
   Sztuka, rozrywka +7,20  0,62  18867
   Inne usługi  +6,3  1,88  57151
   Prace w gospodarstwach domowych  +7,0  0,16  4963
 Źródło: Główny Urząd Statystyczny Wietnamu

 

Eksport do Wietnamu

W 2015 r. wartość obrotów handlowych między Polską a Wietnamem wzrosła o 18% i wyniosła 1,75 mld USD, przy czym jeżeli chodzi o eksport do Wietnamu z Polski, to jego wartość wzrosła o 29% i wyniosła 224 mln USD. Natomiast wartość importu z Wietnamu do Polski wzrosła o 17% i wyniosła 1,52 mld USD. W 2015 r. deficyt handlowy na niekorzyść Polski wyniósł 1,3 mld USD. W 2015 r. w polskim eksporcie do Wietnamu dominowały artykuły rolno-spożywcze – 110 mln USD, wyroby przemysłu chemicznego (zwłaszcza produkty farmaceutyczne) – 38 mln USD, pojazdy, jednostki pływające – 28 mln USD, urządzenia mechaniczne i elektryczne – 23,6 mln USD.

Polskie firmy są tradycyjnie aktywne w Wietnamie w przemyśle ciężkim: wydobywczym i stoczniowym. Jednak wyzwania natury administracyjnej, ekologicznej oraz trudności budżetowe po stronie wietnamskiej sprawiają, że małym i średnim polskim firmom raczej łatwiej jest zdobywać rynek konsumencki. Szybki wzrost gospodarczy i demograficzny, napływ ludności do miast oraz bardzo dynamiczny rozwój klasy średniej sprawiają, że wietnamski rynek dóbr konsumpcyjnych ma znaczny długoterminowy potencjał. Wietnam zamieszkują tysiące absolwentów polskich uczelni, a niektórzy spośród nich zajmują się działalnością handlową. To jest też właśnie klucz do rynku wietnamskiego – musimy posiadać pośrednika będącego obywatelem tego kraju.

Natomiast w 2015 r. w imporcie z Wietnamu do Polski dominowały urządzenia elektroniczne – 735 mln USD, artykuły rolno-spożywcze – 220 mln USD, obuwie – 198 mln USD i tekstylia – 133,5 mln USD. Spośród powyższych pozycji najszybciej w 2015 roku wzrastał import do Polski wietnamskich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe i części do nich).

GO TO BRAND

Nie może zatem zaskakiwać, że kraj ten został wybrany przez Ministerstwo Rozwoju, jako rynek warty uwagi.

W wykazie programowym znajdziemy takie imprezy jak:

  • branża budowlana – Vietbuild w Ho Chi Minh;
  • branża spożywcza – Vietnam Foodexpo And Foodtech w Ho Chi Minh;
  • branża maszynowa (ogólnoprzemysłowa) – Vietnam International Industrial Fairs w Hanoi;
  • branża medyczna – Pharmed And Healthcare Vietnam w Ho Chi Minh;
  • branża samochodowa – Autotech And Accessories Fairs w Ho Chi Minh.

Dokładny wykaz wszystkich imprez w Wietnamie znajduje się tutaj. Jeżeli przedsiębiorca wybierze Wietnam jako rynek eksportowy, może otrzymać na ten cel dotację do 85% wartości kosztów. To naprawdę dużo, nawet jeżeli miałby to być dla firmy eksperyment. Warto spróbować eksportu do Wietnamu z pomocą Go To Brand.