Pomorski Broker Eksportowy

Pomorski Broker Eksportowy

Pomorski Broker Eksportowy to projekt wsparcia działań eksportowych skierowany do pomorskich firm, organizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza, Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Inkubator STARTER, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość w Gdańsku, Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego i Pomorskiego oraz Park Naukowo-Technologiczny. Okres realizacji projektu trwa od stycznia 2016 roku do czerwca 2023 roku. Łączny budżet przeznaczony dla przedsiębiorców pomorskich to 84,08 mln zł.

Pomorski Broker Eksportowy – cel projektu

Celem projektu Pomorski Broker Eksportowy jest wsparcie sektora MŚP w rozwoju działalności na rynkach zagranicznych. Dotyczy to zarówno firm, które prowadzą już takie działania eksportowe, jak i przedsiębiorstw, które jeszcze nie miały takiej możliwości, a posiadają ku temu duży potencjał. Projekt jest skierowany tylko do podmiotów z województwa pomorskiego, które poprzez udział w targach i misjach gospodarczych oraz konferencjach i seminariach będą mogły zwiększyć rozpoznawalność swojej marki i pozyskać nowych klientów zagranicznych.

Pomorski Broker Eksportowy jest podzielony na 3 filary:

  1. Wstęp do eksportu – skierowany do początkujących eksporterów z kategorii MŚP, którzy nie podejmowali do tej pory działań eksportowych lub dopiero rozpoczynają taką działalność.
  2. Rozwój eksportu na wybranych rynkach – wzmacnianie eksportu firm należących do sektora MŚP z województwa pomorskiego poprzez wyjazdy na targi i misje gospodarcze.
  3. Granty na udział w zagranicznych wydarzeniach gospodarczych – realizacja konkursów grantowych dla firm z kategorii MŚP.

Planowane efekty, z których skorzystać może każdy przedsiębiorca biorący udział w programie to:

  • wsparcie finansowe przedsiębiorstwa,
  • wyjazd na targi branżowe i misje gospodarcze,
  • udział w konferencjach i seminariach eksportowych,
  • zbadanie potencjału eksportowego firmy,
  • rozpowszechnienie marki na arenie międzynarodowej,
  • pozyskanie nowych klientów zagranicznych,
  • zwiększenie sprzedaży.

Udział w programie Pomorski Broker Eksportowy zdecydowanie daje duże możliwości rozwoju dla aktywnych przedsiębiorców eksportowych. Ponadto dla firm, które do tej pory nie miały możliwości na rozpoczęcie takich działań, jest szansą na zdobycie zarówno nowego doświadczenia, jak i nowych klientów zagranicznych.