RE_OPEN UK

Program Re_Open UK

Wychodząc naprzeciw negatywnym skutkom, które u przedsiębiorców działających na terytorium Polski wywołał brexit, przygotowano (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 6 października 2021 r.) program Re_Open UK, który jest realizowany przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. Łączna kwota przeznaczona na realizację programu wynosi 116 597 576 EUR i jest podzielona na dwa działania.

1. Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit

 • Nowe kierunki eksportu:
  • udział w roli wystawcy w międzynarodowych targach lub misjach gospodarczych (dofinansowanie w zakresie: wynajęcia powierzchni wystawienniczej, zabudowy stoiska, opłat targowych, podróży służbowej maksymalnie 3 osób, transportu, wytworzenia materiałów informacyjno-promocyjnych, zakupu usługi doradczej);
  • wprowadzenie nowych produktów/usług na rynki, gdzie firma jest już obecna;
  • wejście na nowe rynki z nowymi lub już istniejącymi produktami/usługami (w tym na rynki Zjednoczonego Królestwa).
 • Re_start inwestycyjny:
  • skierowany do przedsiębiorców, którzy działali już na rynku Wielkiej Brytanii i napotkali na bariery wywołane brexitem;
  • pomoc w stworzeniu nowej lub poszerzonej dotychczasowej oferty (dofinansowanie w zakresie: nabycia lub wytworzenia środków trwałych, robót i materiałów budowlanych, patentów, licencji, know-how).
 • Akcja adaptacja do zmian:
  • skierowana do przedsiębiorców, którzy akceptują nowe zasady wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem lub chcą uzyskać doradztwo związane z rozwojem na nowych rynkach;
  • dofinansowanie obejmuje: zakup środków usprawniających procesy produkcyjne i organizacyjne, szkolenia pracowników, zakup usługi doradczej.
 • Brexit bez straty:
  • skierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli koszty związane z brexitem od dnia 01.01.2020 r.,
  • dofinansowanie do kosztów zawartych w opisie „Nowe kierunki eksportu”, „Re_start inwestycyjny” oraz „Akcja adaptacja do zmian”.

2. Wsparcie przedsiębiorstw zależnych od działalności połowowej w związku z ograniczeniami wynikającymi z brexit – projekty pomocy indywidualnej skierowane do przedsiębiorstw prowadzących działalność połowową.

Z programu mogą skorzystać firmy z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa, które działają na terenie Polski i w latach 2018-2019 prowadziły wymianę handlową z Wielką Brytanią. Z danych Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej wynika, że polski eksport spadł o prawie 12%, co osłabiło wzajemne relacje handlowe i doprowadziło do wielomilionowych strat w szczególności branży logistycznej, spożywczej, beauty oraz meblarskiej. Dofinansowanie w ramach programu jest bezzwrotne i wypłacane w walucie euro. Nabory są prowadzone w formie konkursów i oceniane przez zespół ekspertów w tej dziedzinie. To co wyróżnia program Re_Open UK na tle innych konkursów to fakt, że przedsiębiorcy mogą dostać dofinansowanie w wysokości nawet 100% poniesionych kosztów.

Każdy polski przedsiębiorca dotknięty skutkami wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w zależności od potrzeb może skorzystać z odpowiedniego działania programu Re_Open UK. Najbliższe nabory wniosków będą odbywać się w terminach:

 • 04.11.2022 r. – 25.11.2022 r.
 • 02.12.2022 r. – 23.12.2022 r.
 • 16.01.2023 r. – 06.02.2023 r.
 • 06.03.2023 r. – 27.03.2023 r.