Polskie Mosty Technologiczne

Polskie Mosty Technologiczne 2022

Jeżeli Twoja firma to mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo oraz posiadasz potencjał do szybkiego rozwoju i wzrostu sprzedaży swoich produktów czy usług na rynkach zagranicznych, to znaczy, że jest to odpowiedni program konkursowy dla Ciebie. Polskie Mosty Technologiczne to program realizowany w latach 2018-2023, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w marach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Polskie Mosty Technologiczne a przedsiębiorcy

Celem PMT jest wsparcie sektora MŚP w formie usług doradczo-szkoleniowych oraz w wypracowaniu strategii wejścia na nowe rynki zagraniczne, aby pomóc w ich rozwoju, zwiększeniu sprzedaży oraz nawiązaniu nowych kontaktów handlowych.

Wartość całego projektu to 114 500 000 PLN, a organizatorem konkursu jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Każdy przedsiębiorca biorący udział w konkursie ma szansę uzyskać grant w wysokości 180 tys. zł, który będzie mógł przeznaczyć na:

 • pomoc w opracowaniu strategii wejścia na nowe rynki zagraniczne,
 • możliwość udziału w trzydniowych warsztatach rynkowych,
 • konsultacje z ekspertem (40 h),
 • pomoc zagranicznych biur handlowych,
 • dofinansowanie wydatków na wybranych rynkach zagranicznych.

Realizacja projektu Polskie Mosty Technologiczne nie może przekroczyć 9 miesięcy. Natomiast zagraniczne rynki docelowe, które są objęte wsparciem, to: Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Wietnam, Chiny, Japonia, Korea Południowa, ZEA, Egipt, Indie, Norwegia, Ukraina, Rosja, RPA, Kenia, Singapur, Indonezja, Izrael, Algieria i Australia. Przy czym nabory planowane na rok 2022 będą obejmować USA, Kanadę i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Etapy realizacji PMT

Po zakwalifikowaniu się do programu Polskie Mosty Technologiczne każdego przedsiębiorcę czekają dwa etapy do przejścia: krajowy i zagraniczny. Na etapie krajowym ustalane będą wydatki kwalifikowane na zakup usług potrzebnych do budowy strategii wejścia na nowe rynki zagraniczne oraz przygotowanie planu. Wszystko w formie bezgotówkowej zapewnione zostanie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Natomiast na etapie zagranicznym przedsiębiorca otrzyma grant w formie już gotówkowej i będzie mógł wykorzystać go m.in. na:

 • doradztwo w zakresie wprowadzenia produktów i usług na dany rynek,
 • certyfikację,
 • przygotowanie odpowiednich dokumentów wraz z tłumaczeniem,
 • doradztwo w zakresie wzornictwa i projektowania materiałów informacyjno-promocyjnych,
 • doradztwo w zakupie wartości niematerialnych i prawnych,
 • udział w imprezach targowo-wystawienniczych oraz misjach gospodarczych.

Polskie Mosty Technologiczne to kolejna pomoc dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, by mogły rozwijać swoją działalność i zwiększać sprzedaż zagraniczną. Udział w programie i zdobyte w ramach niego środki pomogą opracować najlepszą strategię i wybrać odpowiednie rynki zbytu dla oferowanych przez przedsiębiorstwo produktów czy też usług. Zdecydowanie jest to duża szansa na zdobycie klientów zagranicznych i rozpowszechnienie swojej marki np. w krajach Ameryki Północnej, Afryki czy Azji, które zostały objęte wsparciem programu planowanym w 2022 roku.