dotacje 2022

Nabory do programów dofinansowujących w 2022 roku

Wbrew wcześniejszym informacjom, w 2022 roku potwierdzony jest jeden nabór do konkursów wpierających podmioty z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a rozpocznie się on najprawdopodobniej 6 maja. Będzie to kolejna edycja programu skierowanego do przedsiębiorców z Polski Wschodniej, czyli 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Ma on na celu pomoc we wprowadzeniu produktów i usług na rynki zagraniczne oraz zwiększenie sprzedaży eksportowej. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to 50 mln, z czego każdy przedsiębiorca może liczyć na maksymalną kwotę 800 tys. zł.

Go to Brand 2022

Istnieje także szansa, że po raz kolejny ruszy program Go to Brand (Poddziałanie 3.3.3 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020), który pomaga firmom z sektora MŚP wypromować swoje marki produktowe na rynkach zagranicznych. Ostatnia edycja konkursu, która odbyła się w 2021 roku, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców, bo wnioski o dofinansowanie złożyło aż 432 podmioty, z czego 295 wniosków zostało rekomendowanych i uzyskało dotacje o łącznej kwocie 69 mln zł. Niestety na obecną chwilę bardziej prawdopodobna jest organizacja kolejnego naboru do Go to Brand już w roku 2023.

Polskie Mosty Technologiczne

Warto także wspomnieć o Polskich Mostach Technologicznych, czyli programie na lata 2018-2023, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podobnie jak powyższe konkursy, ten również wspiera sektor MŚP w rozwoju, zwiększeniu sprzedaży oraz nawiązaniu nowych kontaktów handlowych. Organizatorem Polskich Mostów Technologicznych jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Każdy przedsiębiorca korzystający z programu ma możliwość pozyskania grantu w wysokości 180 tys. zł, z przeznaczeniem m.in. na pomoc w opracowaniu strategii wejścia na nowe rynki zagraniczne, konsultacje z ekspertem czy dofinansowanie wydatków na wybranych rynkach zagranicznych.

Wsparcie dla eksporterów 2022

Organizacja programów, które wspierają eksporterów, jest bardzo istotna i potrzebna. Stanowi bowiem dużą pomoc w rozpoczęciu sprzedaży zagranicznej i rozpowszechnieniu swojej marki. Dodatkowo większości przedsiębiorców po prostu nie stać na to, by z własnych środków zwiększyć produkcję, zakupić nowe urządzenia, pojechać na wyjazdowe misje gospodarcze czy targi w roli wystawcy, by zdobyć nowych klientów zagranicznych.

Dlatego dofinansowania, które przedsiębiorcy mogą uzyskać z konkursów, pomagają w uzyskaniu m.in. profesjonalnych porad od firm doradczych, wybraniu odpowiednich rynków, gdzie jest największe zapotrzebowanie na ich produkty i usługi, w zakupie odpowiednich urządzeń i maszyn potrzebnych do zwiększenia produkcji, materiałów informacyjno-promocyjnych oraz opłacenia kosztów udziału w targach lub misjach. Dofinansowania zdecydowanie pomagają firmom wybić się ze swoimi produktami i usługami ponad rynek krajowy, zwiększyć sprzedaż eksportową, rozpowszechnić markę oraz zdobyć nowe kontrakty i klientów na rynkach zagranicznych.