polsko-arabskie forum

Polska na EXPO 2020 w Dubaju

Na wystawę EXPO 2020 przedsiębiorcy z Polski czekali z niecierpliwością. A szczególnie na dni 6 i 7 grudnia, które były najważniejszym momentem obecności Polski na wystawie światowej w Dubaju. Przypomnijmy, że Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze to największa platforma prezentacji wzajemnej oferty biznesowej, która ma na celu zacieśnić relacje między Polską a krajami arabskimi (m.in. ZEA, Arabia Saudyjska, Katar, Oman, Bahrajn, Egipt) oraz zwiększyć wymianę handlową w przyszłych latach.

Z powodu pandemii COVID-19 cała wystawa została przełożona z roku 2020 na rok 2021 i potrwa do marca 2022 roku. Przewiduje się, że w ciągu trwania EXPO 2020 wystawę odwiedzi 18 milionów osób. Motywem przewodnim tej wystawy światowej jest hasło „Connecting Minds, Creating the Future – Łącząc umysły, tworzymy przyszłość”.

Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze

W pierwszej kolejności przeanalizujemy dzień 6 grudnia, w którym odbyło się Polsko-Arabskie Forum Gospodarcze. Wzięło w nim udział ponad 800 uczestników z Polski oraz krajów arabskich takich jak ZEA, Arabia Saudyjska, Maroko, Egipt, Kuwejt czy Liban. Polscy przedsiębiorcy zaprezentowali swój potencjał eksportowy w kontekście produktów i usług oraz mieli możliwość nawiązania kontaktów z partnerami z krajów regionu. Najważniejszym wnioskiem z tego dnia jest fakt, że Polska kojarzy się krajom arabskim z najwyższą jakością produktów.

Nasz kraj w tym ważnym dniu był reprezentowany m.in. przez wiceszefa Ministerstwa Rozwoju i Technologii – Grzegorza Piechowiaka, sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej – Waldemara Budę, wiceministra finansów – Jana Sarnowskiego oraz wiceszefa PAIH – Grzegorza Słomkowskiego. Podczas forum podpisano trzy umowy między Polską a emirackimi instytucjami gospodarczymi.

Podpisane umowy z Polską

Pierwsza z umów została zawarta między Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), czyli największą na świecie wolną strefą ekonomiczną z ponad 19 tys. firm z rozmaitych branż i sektorów – od usług agro i energii, finansowych po metale nieszlachetne, diamenty i złoto. Umowa ta pozwoli zwiększyć polskim firmom wymianę handlową nie tylko z Dubajem i innymi emiratami, ale również z kluczowymi rynkami arabskimi w wybranych branżach.

Druga umowa została zawarta między Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) i Etihad Credit Insurance. Dotyczyła współpracy polskich i emirackich firm na innych rynkach, co jest szczególnie ważne chociażby w rozwoju eksportu na rynki afrykańskie. Trzecia umowa zawarta została między Krajową Izbą Gospodarczą a Federacją Izb Przemysłowo-Handlowych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Odnawia ona zawartą w 2009 roku umowę oraz uszczegóławia ją o podpisany aneks dotyczący utworzenia Emiracko-Polskiej Rady Biznesu.

Dzień Polski EXPO 2020

Nazajutrz (7 grudnia) odbył się Dzień Polski na Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju. W tym dniu oczy wszystkich zgromadzonych gości z całego świata skupiły się na polskim 3-kondygnacyjnym pawilonie o powierzchni ponad 2000 mkw. Tworzy go drewniana konstrukcja oraz rzeźby kinetyczne, które symbolizują stado ptaków. Pawilon został wykonany przez polskich artystów, architektów i inżynierów. Jak już wiadomo, cieszył się dużym zainteresowaniem i uznaniem wśród odwiedzających w tym dniu (i nie tylko). Dotychczas polski pawilon odwiedziło ponad 300 tys. osób z całego świata.

Dzień Polski był bardzo ważnym momentem zarówno dla naszego kraju, jak i dla ZEA, gdyż właśnie w tym dniu przypadała również 50 rocznica powstania Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Został uroczyście odśpiewany hymn Polski oraz na maszt została wciągnięta biało-czerwona flaga. Na koniec odbył się koncert muzyki polskiej.

Udział Polski w EXPO 2020 zaprocentuje

Wystawa EXPO 2020 jest bardzo ważnym wydarzeniem gospodarczym dla wszystkich przedsiębiorców z Polski, którzy chcą rozpocząć eksport do krajów arabskich. Dni 6 i 7 grudnia pokazały, ile korzyści przyniosła wystawa dla wspólnej wymiany gospodarczej. Trzy podpisane umowy, własny dzień narodowy i zwrócenie uwagi całego świata właśnie na naszych przedsiębiorców, którzy doceniani są za wysoką jakość produktów i usług.

Zdecydowanie wystawa EXPO 2020 wniosła już wiele dobrego do budowania mocniejszych relacji między polską a krajami arabskimi. Natomiast kolejne lata pokażą, ile kontaktów handlowych udało się pozyskać poprzez rozsławienie i rozpowszechnienie polskich marek w krajach arabskich.