Polska Wschodnia

Polska Wschodnia 1.2 Internacjonalizacja MŚP – kolejna szansa na dofinansowanie eksportu!

Pół roku po ostatnim naborze okazuje się, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza jednak nową edycję konkursu Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 – działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Nabór dotyczy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z makroregionu Polski Wschodniej, którzy chcą uzyskać dofinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne swoich produktów lub usług. Maksymalna wysokość dotacji na eksport to 800 tys. zł.

Działanie 1.2 POPW – ogłoszenie i termin naboru

W zeszłym tygodniu PARP (organizator konkursu) podała komunikat dotyczący aktualizacji harmonogramu naborów dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na rok 2021. Wynikało z niego, iż 19 lutego zatwierdzono zmiany w harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie dla Polski Wschodniej.

Potwierdzono tym samym organizację kolejnego konkursu w ramach działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP oraz podano planowaną kwotę alokacji przeznaczoną na konkurs, która ma wynieść 50 mln zł. I właśnie oficjalnie ogłoszono nabór, który rozpocznie się 7 kwietnia 2021 r. i potrwa do 27 maja 2021 roku. Natomiast przewidziana jest tylko jedna runda konkursu!

Dla kogo dofinansowanie?

Działanie POPW 1.2 dotyczy przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub oddział w następujących województwach: podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, podlaskim lub warmińsko-mazurskim.

Natomiast dofinansowaniu w programie Internacjonalizacja MŚP podlegają projekty, które wspierają firmy w określeniu ich potencjału internacjonalizacji (jak sama nazwa wskazuje), a następnie w przygotowaniu zarówno samego przedsiębiorstwa, jak i jego oferty pod kątem działalności eksportowej.

Wsparcie dotyczy również aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych, a to wszystko w celu wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki zagraniczne. Przy czym wnioskodawca musi posiadać co najmniej jeden produkt (będący wyrobem lub usługą), który posiada potencjał do internacjonalizacji na przynajmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Na co można przeznaczyć dotację?

Pieniądze otrzymane w ramach dofinansowania eksportu można asygnować na pokrycie następujących kosztów:

  • udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych lub misjach gospodarczych,
  • nabycie środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) lub wartości niematerialnych i prawnych dotyczących przygotowania do internacjonalizacji działalności,
  • usługi doradcze odnoszące się do opracowania i przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • koszty materiałów informacyjno-reklamowych, szkoleń, tłumaczeń itp., czyli usługi bezpośrednio związane z wdrożeniem nowego modelu biznesowego.

Dokładna wysokość wsparcia

Maksymalna kwota dofinansowania uzależniona jest od rynków docelowych. Dlatego przy wyborze rynku z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, maksymalną kwotą dofinansowania projektu będzie 550 tys. zł. Natomiast w wypadku przynajmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza powyższych regionów powyższa kwota wzrośnie do 800 tys. zł.

Sam poziom dofinansowania na dany projekt pozostaje niezmieniony w stosunku do poprzednich naborów i może wynieść do 85% wartości projektu. Co za tym idzie, wkład własny to co najmniej 15% kosztów projektowych. Te z kolei mogą objąć wymienione powyżej działania. Więcej szczegółów, np. dotyczących samej dokumentacji, można znaleźć na oficjalnej stronie konkursu.