Go to Brand 2021

Go to Brand i usługi doradcze

Już w przyszłym tygodniu oficjalnie ogłoszony zostanie nabór do specjalnej edycji popularnego programu eksportowego Go to Brand, w ramach poddziałania 3.3.3. Tym razem będzie to edycja Go to Brand EXPO Dubai, związana z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju. Ta z kolei została przesunięta o rok w związku ogłoszeniem pandemii koronawirusa. Dlatego też Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości postanowiła zorganizować także dodatkowy nabór Go to Brand EXPO Dubai.

Go to Brand 2021

Przyjmowanie wniosków w ramach omawianego naboru rozpocznie się 26 lutego 2021 i potrwa do 29 marca 2021. Na wybrane projekty PARP przewidziała 50 mln zł, w ramach których sfinansowane zostaną m.in. targi, misje, działania promocyjne oraz usługi doradcze. I właśnie o tych ostatnich warto przypomnieć przed rozpoczęciem pracy nad przygotowaniem dokumentacji konkursowej.

Usługa doradcza (eksport)

Doradztwo finansowane w ramach programu Go to Brand nie jest bynajmniej nowością w wypadku Go to Brand Dubai. Usługi doradcze były już uwzględnione w katalogu wydatków poprzednich edycji. Przykładowo obecnie w wielu firmach trwają działania dotyczące projektów w ramach zeszłorocznej edycji programu Go to Brand, który pozwalał na dotowanie zakupu wspomnianych usług doradczych. Bowiem dzięki nim dane firmy mogą stworzyć profesjonalny plan wejścia na perspektywiczny rynek eksportowy i pomóc odpowiednio przygotować się do takiego przedsięwzięcia.

Usługa doradcza pozwala sprawdzić potencjał swoich usług i produktów na tle firm zagranicznych z wybranego rynku perspektywicznego. Pogłębiona analiza obranego kierunku eksportowego umożliwia stworzenie jasnej koncepcji wejścia na dany rynek. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że takie usługi doradcze może świadczyć wyłącznie wykonawca posiadający odpowiednie kwalifikacje. Chodzi o wyraźne powiązania z danym rynkiem eksportowym. Czyli jeżeli firma sama nie posiada tamtejszego oddziału, musi mieć trwałe kontakty biznesowe w postaci przedstawicielstwa czy innych powiązań partnerskich.

Usługa doradcza jako dokument

W wyniku realizacji usługi doradczej finansowanej w ramach Go to Brand EXPO powstanie (podobnie jak dotychczas) wielostronicowy dokument obejmujący kluczowe informacje rynkowe oraz takie elementy jak analiza branżowa, analiza konkurencji czy bariery prawne. Usługa doradcza porusza ponadto kwestie logistyczne związane z wejściem na dany rynek, przegląd potencjalnych partnerów, przydatne kontakty czy też reguły kultury biznesowej wybranego kraju.

Otrzymana strategia wejścia wraz ze wskazanymi kanałami dystrybucji będzie pomocna w realizowaniu rozmaitych działań eksportowych na rynku będącym obiektem zainteresowania wnioskodawcy. Dlatego usługa doradcza w ramach programu Go to Brand 2021 również będzie pomagać w zrozumieniu danego rynku oraz jego realiów, zasad i uwarunkowań. Dodatkowo wydatnie ułatwi nawiązanie kontaktów biznesowych z potencjalnymi kontrahentami. Zdobyta w ten sposób wiedza może być niezwykle pomocna również w przyszłości, a jej część znajdzie zastosowanie także w wypadku innych rynków.