Eksport na rynek francuski… ogólne informacje o kraju

Eksport na rynek francuskiKiedy firma  z powodzeniem prowadzi działalność na rynku krajowym, w pewnym momencie decyduje się rozpocząć eksport. Taka decyzja pociąga za sobą konieczność wyboru planowanych rynków docelowych. Aby dokonać odpowiedniego wyboru warto nie kierować się jedynie intuicją, a przeprowadzić rozeznanie i zebrać, jak najwięcej informacji o krajach, gdzie będziemy sprzedawać nasz produkt/usługę. Oczywiście warto rozpocząć od tych zupełnie podstawowych (np. położenie, ludność)  poprzez te o charakterze ekonomicznym, aż po praktyczne wskazania wynikające z mentalności czy przyzwyczajeń miejscowej ludności, które mogą również w dużym stopniu warunkować powodzenie w  eksporcie.

W dzisiejszym artykule bliżej przyjrzymy się Francji, do którego to kraju Serwis RozwójEksportu.pl przeprowadził już misję gospodarczą. Eksport na rynek francuski to ciekawy kierunek ekspansji z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy z sektora MŚP z kilku powodów.  Pierwszy to 60 milionów potencjalnych klientów. Drugi to transport. Francja leży zaraz za Niemcami, a więc przewóz towaru jest w miarę tani.  Trzeci:  Duże zapotrzebowanie na produkty typu cena/jakość. Czwarty: wypłacalność firm. Mógłbym jeszcze wymieniać ale na początek trochę suchych informacji na temat samej Francji.

Pod względem geograficznym Francja jest krajem, który jest usytuowany w Europie Zachodniej. Posiada powierzchnię wynoszącą 675 417 km². Aż 94% ludności stanowią Francuzi. Wśród mniejszości narodowych najwięcej jest Portugalczyków (2%) i Algierczyków (1,5%). Dominującym wyznaniem jest katolicyzm (90%).

Do największych francuskich miast można zaliczyć takie ośrodki miejskie, jak: Paryż, Lyon, Marsylia, Nicea, Tuluza, Bordeaux.

Eksport na rynek francuskiDuży wpływ na funkcjonowanie każdego państwa ma jego podział administracyjny Pod względem podziału administracyjnego można wyróżnić:

  1. 22 obszary (regiony) we Francji kontynentalnej z uwzględnieniem Korsyki.
  2. 5 zamorskich departamentów, które również mają statut terytoriów wchodzących w skład Unii Europejskiej.
  3. 5 zamorskich wspólnot o statusie regionalnym.
  4. Nowa Kaledonia.
  5. Francuskie Ziemie Południowe i Antarktyczne.

Istotne jest również to że Francja posiada połączenie komunikacyjne z Wielką Brytanią przez kanał La Manche. Poza tym ważne z punktu widzenia eksporterów z Polski jest fakt, że kraj nad Sekwaną posiada znakomitą infrastrukturę transportową. W jej skład chodzi m. in.

  • około 160 portów lotniczych,
  • 12 000 km autostrad

W aspekcie politycznym Francja jest założycielem Unii Europejskiej oraz członkiem NATO. Zatem kraj bardzo stabilny.

Polsko-francuskie relacje handlowe

Francja należy dziś do jednych z najpotężniejszych państw na świecie, jeżeli weźmie się pod uwagę gospodarkę i zagraniczne inwestycje rodzimych firm.

export do FrancjiOdnośnie wymiany handlowej prowadzonej między Polską, a Francją  to miała ona różną dynamikę w czasie. Przed przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej saldo wymiany handlowej było dla nas ujemne tzn. Polska więcej importowała z Francji, niż do niej eksportowała. Po tym, jak zostaliśmy członkiem Unii Europejskiej polski eksport do Francji dynamicznie wzrastał, co spowodowało dodatnie saldo, które pojawiło się w roku 2007. Warto zwrócić uwagę, że w 2013 roku Francja była dla naszego kraju piątym partnerem handlowym wśród państw Unii Europejskiej, przy czym partycypowała ona w wysokości 5% wartości obrotów handlowych Polski . Jak podają dane,  na stronie Ministerstwa Gospodarki, wartość obustronnej wymiany handlowej w 2013 roku była na poziomie 14,4 mld euro. Przy czym wartość towarów i usług wyeksportowanych do Francji wyniósł, aż 8,5 mld euro.

Polskie firmy najczęściej eksportują na rynek francuski, takie produkty, jak:

towary przemysłowe o wysokim stopniu przetworzenia; w tej grupie można wyróżnić: przyrządy do pomiarów, sprzęty elektryczne, sprzęt transportowe, elementy mechaniczne)

ekologiczna artykuły branży rolno spożywczej,

towary drewniane, takie, jak: meble, stolarka okienna i drzwiowa, domy konstrukcji drewnianej.

Eksport na rynek francuski – czy warto

Francja jest ciekawym kierunkiem ekspansji dla polskich eksporterów. Eksport na rynek francuski, to sprzedaż do kraju o dużych gospodarczych możliwościach, z  dobrą infrastrukturą transportową. Jego atutem jest położenie w centrum rozwiniętej Europy Zachodniej.

W następnym artykule o Francji nacisk zostanie położony na  praktyczne wskazówki odnośnie zwyczajów Francuzów oraz najważniejszych imprezach targowych w tym kraju.