pandemia

Pandemia a handel zagraniczny

Jak można było przypuszczać, ogłoszenie stanu pandemii wywarło bardzo negatywny wpływ na gospodarkę, a co za tym idzie, także na handel zagraniczny. Skutki można było zauważyć już w marcu, co potwierdziły dane Głównego Urzędu Statystycznego. Otóż w tamtym miesiącu polski eksport towarów zmniejszył się o 5,6%, a import o 2,5% (w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku).

COVID-19 a eksport

Łączne dane od stycznia do sierpnia (czyli uwzględniające jeszcze okres sprzed surowych restrykcji) pokazują, iż polska sprzedaż zagraniczna spadła o 6% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Sytuacja światowa nie zmieniła natomiast głównych kierunków polskiego eksportu. Dlatego głównym partnerem handlowym Polski pozostały Niemcy, do których eksport stanowił 41,9 mld EUR (spadek o 3,8%), czyli blisko jedną trzecią całości (147,7 mld EUR). Przy czym należy zauważyć, że łączna sprzedaż do pozostałych krajów strefy euro była tylko nieznacznie wyższa niż do naszego zachodniego sąsiada i wyniosła 42,5 mld EUR, notując spadek o 10,7%.

Jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej spoza strefy euro, to polski eksport wyniósł 23,9 mld EUR i był o 7,9% niższy niż przed rokiem. Niestety spadki nie ominęły również sprzedaży do krajów wysokorozwiniętych spoza UE, która okazała się o 6,7% niższa i wyniosła 18,8 mld EUR. Jednakże warto mieć na uwadze, że tej w grupie zawarta była sprzedaż do USA, która nieznacznie wzrosła do poziomu 4,6 mld EUR (wzrost o 0,5%).

Koronawirus a import

Ogłoszenie pandemii spowodowało także wyraźny, bo aż 10-procentowy spadek polskiego importu w stosunku do okresu styczeń-sierpień 2019. W analogicznym okresie bieżącego roku import wyniósł 141,4 mld EUR. Pierwsze osiem miesięcy 2020 roku to import z Niemiec na poziomie 30,6 mld EUR (o 11,9% niższy niż w tym samym okresie rok wcześniej). Z kolei import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 33,9 mld EUR i był o 11,5% niższy w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

Patrząc na kraje Unii Europejskiej pozostające poza strefą euro można zauważyć spadek importu o 12,3% do poziomu 13,4 mld EUR. Natomiast import z krajów wysokorozwiniętych, ale spoza UE, zanotował spadek o 10,5% do poziomu 13,8 mld EUR. Przy czym podobnie jak w wypadku eksportu kreowany był on w znacznej mierze kontaktami ze Stanami Zjednoczonymi (spadek o 6,8% do 4,7 mld EUR), ale też i wymianą z Koreą Południową, z której import wzrósł o 8,6% do 3,5 mld EUR.

SARS-CoV-2 a rzeczywistość

Powyższe dane liczbowe opracowane przez Krajową Izbę Gospodarczą jednoznacznie wskazują na destrukcyjny wpływ obostrzeń na wymianę handlową w skali globalnej. Ponadto obecna sytuacja nie napawa optymizmem, ponieważ prognozowane jest utrzymywanie rygorystycznych ograniczeń społeczno-gospodarczych, czyli tzw. lockdownu. I tutaj powstaje pytanie: Jak w takich realiach mają poradzić sobie (nie tylko polscy) przedsiębiorcy?