dotacje 2021

Podsumowanie dotacji eksportowych w roku 2017 roku

Kończy się rok, więc nadszedł aby podsumować mijające wydarzenia. Rok 2017 r. był pełen naborów do programów eksportowych, o czym sami mogliśmy się przekonać przygotowując szereg projektów dla naszych klientów. Na koniec roku chcemy się podzielić naszymi spostrzeżeniami:

Na plus można zaliczyć:

  • – jeden z najlepszych programów eksportowych, jaki stworzono. W tym roku wsparcie w wysokości 208 mln zł otrzymało prawie 425 firm. Na plus na pewno można zaliczyć sposób składania wniosków, przygotowanie konkretnej listy targów do wyboru oraz krótki czas rozpatrzenie konkursu.
  • Dotacje na eksport organizowane, co roku. Tylko trzy województwa organizują, co roku nabory dla firm eksportowych. Mowa tu o województwach:
    – warmińsko-mazurskiego, działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP,– małopolskiego, działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP,

    – łódzkiego, działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP,

Na minus można zaliczyć:

  • Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP –  W tym roku odbył się jeden nabór. Z 200 mln zł alokacji w programie wydano zaledwie 18 mln zł. Na ten fatalny wynik składa się: szereg dziwnych i skomplikowanych wymogów stawianym firmą przez program, nie zrozumiałe cele programu, niekorzystny dla firm rozkład wydatków kwalifikowanych.
  • Dotacje na eksport organizowane raz na jakiś czas np. co dwa lub trzy lata. Jak raz przegapiło się nabór, to trzeba potem bardzo długo czekać.  Do takich województw możemy zaliczyć:

– kujawsko-pomorskiego, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw,

– mazowieckiego, działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw,

– opolskiego, działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocji,

– dolnośląskiego, działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw,

– pomorskiego, działanie 2.3. Aktywność eksportowa,

– zachodniopomorskiego, działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw,

– lubelskiego, działanie 3.6 Marketing gospodarczy,

– lubuskiego, działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP,

– wielkopolskiego, Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu,

  • Dotacje na eksport w województwach, które nie zaplanowały wsparcia eksportu dla firm na lata 2014-2020 roku. Mowa to o czterech województwach:

– świętokrzyskiego, brak programów eksportowych dla firm na lata 2014-2020 r.

– śląskiego, brak programów eksportowych dla firm na lata 2014-2020 r.

– podlaskiego, brak programów eksportowych dla firm na lata 2014-2020 r.

– podkarpackiego, brak programów eksportowych dla firm na lata 2014-2020 r.

Jak widać bardzo ważne jest monitowanie naboru do konkretnego programu aby go nie przegapić. W roku 2018 r. dotacje na eksport prawdopodobnie się zakończą. Kończą się środki w programach, więc instytucję nie będą już organizować ponownie naborów w 2019 r. Warto to wziąć pod uwagę.

My ten rok kończmy z bilansem 4,9 mln zł pozyskanych dotacji eksportowych. W przyszłym roku chcemy podwoić nasz wynik. Kto chętny na dotacje na eksport:-) Pisać do nas.