Harmonogram naborów do programów eksportowych na rok 2018

Dziś prezentujemy harmonogramy naborów do programów eksportowych poszczególnych województw na rok 2018, w których możemy otrzymać dotacje na eksport. Programy eksportowe dzielą się na ogólnopolskie oraz regionalne (wojewódzkie). To, gdzie mamy siedzibę główną potwierdzoną w KRS-ie lub CEIDG-u, oznacza województwo, w którym możemy składać projekt. Jeżeli mamy oddziały w innych województwach, to również i one mogą ubiegać się o dotacje w swoim województwie.

1) Harmonogram regionalnych naborów wniosków o dofinansowanie na 2018 rok dla województwa:

– warmińsko-mazurskiego, działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP – kwiecień 2018 r.

– dolnośląskiego, działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – nie przewiduje się naboru w 2018 r.

– kujawsko-pomorskiego, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw – marzec 2018 oraz listopad 2018 r.

– małopolskiego, działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP – wrzesień 2018 r.

– mazowieckiego, działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – kwiecień 2018 r.

– opolskiego, działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocji – czerwiec 2018 r.

– podkarpackiego, brak programów eksportowych dla firm na lata 2014-2020 r.

– pomorskiego, działanie 2.3. Aktywność eksportowa. Nie przewiduje się konkursu w 2018 roku.

– zachodniopomorskiego, działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw. Nie przewiduje się konkursu w 2018 roku.

– lubelskiego, działanie 3.6 Marketing gospodarczy. Nie przewiduje się naboru w 2018 r.

– lubuskiego, działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP. Nie przewiduje się naboru w 2018 roku.

– świętokrzyskiego, brak programów eksportowych dla firm na lata 2014-2020 r.

– śląskiego, brak programów eksportowych dla firm na lata 2014-2020 r.

– wielkopolskiego, Poddziałanie 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu. Nie przewiduje się naboru w 2018 r.

– łódzkiego, działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP,  I ETAP – luty 2018, II ETAP – grudzień 2018 r.

– podlaskiego, brak programów eksportowych dla firm na lata 2014-2020 r.

W województwach podlaskim, świętokrzyskim i podkarpackim nie ma regionalnych programów eksportowych z uwagi na fakt, iż przedsiębiorcy z tego regionu mogą się ubiegać o dotacje w programie Program Operacyjny Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

W województwach dolnośląskim, pomorskim, zachodniopomorskim, lubelskim, lubuskim i wielkopolskim nie przewiduje się naborów regionalnych w 2018 r. Ostanie nabory w tych województwach odbędą się w 2019 r.

2) Harmonogram ogólnopolskich naborów wniosków o dofinansowanie na 2018 rok:

– Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Ogłoszenie konkursu 1 marca 2018 r. Rozpoczęcie naboru wniosków: 4 kwietnia 2018 r. Zakończenie naboru wniosków: 8 maja 2018 r. Program ogólnopolski.

– Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Ogłoszenie konkursu: styczeń 2018 r. Rozpoczęcie naboru wniosków: luty 2018 r. Zakończenie naboru wniosków: marzec 2018 r. Rozpoczęcie II naboru wniosków: lipiec 2018 r. Zakończenie naboru wniosków: wrzesień 2018 r. Program częściowo ogólnopolski. Dotyczy to następujących województw: podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, warmińsko-mazurskie.

Więcej programów eksportowych nie ma. W programach regionalnych jeszcze w 2018 r. przewiduje się nabory, choć alokacje pomału się wyczerpują. Oznacza to, że 2019 r. w większości województw nie będzie już nowych naborów.