Go to Brand 2021

Go to Brand – jak pozyskać dotacje w 2018 roku

Jak już pisaliśmy wcześniej, GO TO BRAND rusza w marcu 2018 r. Ze względu na to, iż jest to trzeci nabór, na bazie doświadczenia z dwóch poprzednich możemy Państwu doradzić, jak pozyskać dotację w tym programie. Zacznijmy jednak od początku…

kluczowe branżeProgram Go to Brand ma na celu wspieranie firm w zakresie ich promocji na rynkach eksportowych, udzielając im wsparcia w wysokości do 850 tys. zł dotacji. Jednak nie każdy może wystartować w programie, ponieważ został on przygotowany z myślą o 12 kluczowych branżach, które według Ministerstwa Rozwoju wiodą prym i mają szanse na dalszy rozwój. Dla każdej wytypowanej dziedziny opracowano branżowy program promocji. Jest to lista zadań, jakie musi spełnić firma, aby wziąć udział w programie. Wytypowanie branże i ich programy są następujące:

Dla każdej branży przygotowano listę imprez targowo-wystawienniczych, z których firma może wybrać te najbardziej odpowiednie dla siebie. Niestety jest to lista zamknięta, więc nie można samodzielnie dodać własnych imprez, które nas interesują. Chyba że znajdzie się więcej podmiotów, które łącznie zawnioskują o dopisanie kluczowych targów dla branży.

Wybierając spośród 12 imprez branżowych, musimy zdecydować się na przynajmniej jeden kraj perspektywiczny narzucony przez program. Następnie czeka nas uczestnictwo w tamtejszych targach w charakterze wystawcy, nawet jeżeli dany kraj czy impreza nie znajduje się w kręgu naszego zainteresowania. Drugim warunkiem jest wzięcie udziału w 2-3 imprezach, na których zorganizowane zostanie narodowe stoisko wystawowe. Bardzo często będzie to właśnie stoisko w kraju, który jesteśmy zobligowani wybrać. Dzięki temu możemy za jednym razem spełnić pierwszy warunek i częściowo drugi.

 GO TO BRAND 2018Maksymalna wartość dofinansowania to 850 tys. zł dla mikroprzedsiębiorstw (85% dofinansowania), 750 tys. zł dla małych firm (75% dofinansowania) i 600 tys. zł dla średnich firm (60% dofinansowania). Dotacje powyżej ww. kwot są pomocą de minimis. Jeżeli mamy wykorzystany limit w programie, to możemy skorzystać z 50% pomocy publicznej. Oznacza to, że na wszystko otrzymamy 50% niezależnie od statusu MŚP.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych to 1 mln zł. Wyższych zwyczajnie nie opłaca się uwzględniać w projekcie, bo dokładamy tylko z własnej kieszeni i w dodatku musimy się z tego rozliczyć.

Jeżeli nasza firma nie kwalifikuje się do listy kluczowych branż, możemy skorzystać z programu promocji na rynkach perspektywicznych. Wybrano 5 takich rynków, na terenie których przez najbliższe 3 lata realizowane będą programy promocji. Są to:

Dla każdego z rynków przygotowano specjalny program promocji i określono narzędzia służące zwiększeniu eksportu na danym obszarze. W eksporcie do powyższych krajów udział wziąć może każdy, kto widzi w tym sens biznesowy. Na udział w tej części właściciele firm mogą otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w wysokości wydatków nieprzekraczającej 500 tys. zł. W programie możemy otrzymać dofinansowanie 425 tys. zł dla mikroprzedsiębiorstw (85% dofinansowania), 375 tys. zł dla małych firm (75% dofinansowania) i 300 tys. zł dla średnich firm (60% dofinansowania). Wartość alokacji w 2018 r. to 150 mln zł, co powinno wystarczyć na dotacje dla 300 firm.

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to BrandCelem programu Go to Brand (poddziałanie 3.3.3 Programu Inteligentny Rozwój – POIR) jest internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw oraz wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Promuje się rodzime marki produktowe poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw:

 • posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szansę stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych);
 • prowadzących działalność eksportową, samodzielną działalność badawczo-rozwojową lub które zakupiły/wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

Jeżeli nasza firma kwalifikuje się do którejś z powyższych grup i spełnia cel programu, to powinniśmy w nim wystartować.

Wydatki kwalifikowane w programie:

 1. Koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie.
 2. Koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy.
 3. Koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy.
 4. Koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
 5. Koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych.
 6. Koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego.
 7. Koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie.
 8. Koszty reklamy w mediach targowych.
 9. Koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach.
 10. Koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej.
 11. Koszty informacyjno-promocyjne projektu.

Limity są tylko na wydatki dotyczące pkt. 2 i 3. Na usługę doradczą nie możemy przeznaczyć więcej niż 5% wartości naszego projektu, a szkolenie nie może przekroczyć 2%. Najciekawsza pozycja to pkt. 11. Tutaj możemy uwzględnić reklamę typu druk katalogów, pozycjonowanie stron www itp. bez żadnego limitu kwotowego.

Nabór do programu zostanie ogłoszony 1 marca 2018 r.