Program PO PW 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Wydłużenie terminu naboru do końca sierpnia

W ostatnim czasie wpływają do nas zapytania związane z zamieszaniem dotyczącym harmonogramu składania wniosków do programu 1.2 Internacjonalizacja MŚP organizowanego przez PARP. Z uwagi na małe zainteresowanie programem PARP poinformował o zmianie terminu obecnego naboru wniosków.  Aktualnie wnioski składać można do 31 sierpnia 2017 r. (w dniu 31 sierpnia 2017 r. do godz. 16:00:00).

Skąd ta zmiana? Otóż naszym zdaniem, wiele firm zainteresowanych programem nie zdążyło na czas stworzyć w sposób profesjonalny obligatoryjnego załącznika do wniosku tj. Modelu Biznesowego. We wcześniejszych wpisach na blogu opisywaliśmy program, co zawiera Model biznesowy internacjonalizacji oraz zwracaliśmy uwagę jak wypełnić analizę Canvas (jedną ze składowych Modelu).

Dla naszej firmy wydłużenie terminu składania wniosków oznacza, iż możemy podjąć współpracę z kolejnymi firmami. Wszystkie wnioski dla naszych klientów zostały złożone w pierwszym terminie i przeszły pozytywnie weryfikację formalną. Oznacza to, że jeśli Państwa firma jest zainteresowana programem 1.2 Internacjonalizacja MŚP – to zapraszamy do kontaktu.