Wyniku III konkursu GO TO BRAND. Wielki sukces RozwojEksportu.pl

Niedawno ogłoszono wyniki III rundy wniosków GO TO BRAND. O programie pisaliśmy nie raz, nigdy natomiast nie wspominaliśmy o naszych sukcesach. Teraz chcemy to zmienić. Miło nam poinformować, że nasi klienci pozyskali 4,5 mln zł dotacji na promocję eksportu. Jest to 2,1 % alokacji dostępnej w programie. W następnej edycji chcemy poprawić nasz wynik. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt.

To nie wszystko. Ogólnie w programie„Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” wybrano rekordowo 390 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 211 314 691,02 zł, w tym 100 wniosków zostało rekomendowanych z województwa mazowieckiego na kwotę 54 631 947,26 zł.

GO TO BRAND 2018W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogli otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki. Zdecydowana większość projektów została przygotowana przez firmy zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego (ponad 25% wszystkich rekomendowanych projektów). Drugim z kolei województwem jest województwo wielkopolskie (ponad 11% rekomendowanych projektów). Najmniej z kolei w województwach opolskim i zachodniopomorskim (niecały 1% rekomendowanych projektów).

Najwięcej projektów realizowanych będzie w branży IT/ICT (20% wszystkich rekomendowanych projektów). Kolejnymi popularnymi branżami są: budowa i wykańczanie budowli (14% wszystkich rekomendowanych projektów) oraz moda polska (12% wszystkich rekomendowanych projektów). Najmniej wniosków realizowanych będzie w ramach ogólnych programów promocji.Największą popularnością cieszą się takie kierunki ekspansji jak USA (20% wszystkich rynków perspektywicznych), Zjednoczone Emiraty Arabskie (14%) oraz Rosja (12%). Najmniej popularne okazały się takie rynki jak Singapur, Indonezja i Algieria. W sumie 171 rekomendowanych wniosków złożyły mikroprzedsiębiorstwa, 120 małe, a 100 – średnie firmy.

Prawdopodobnie będzie jeszcze jeden nabór do programu GO TO BRAND z początkiem 2018 r.