Tworzenie Modelu Biznesowego Canvas do programu 1.2 Internacjonalizacji MŚP – Polska Wschodnia

W poprzednich artykułach opisywaliśmy obligatoryjny załącznik do programu 1.2 Internacjonalizacji MŚP – Polska Wschodnia, tj. Model Biznesowy. Zwracaliśmy szczególną uwagę na takie aspekty, jak strategia firmy, misja oraz wizja przedsiębiorstwa. Aktualnie chcemy skupić się na kolejnym elemencie Modelu Biznesowego, to znaczy pkt. C. Model biznesowy – stan obecny i propozycje zmian, a dokładnie tworzenie Szablonu Modelu Biznesowego (ang. Business Model Canvas) autorstwa Aleksandra Osterwaldera. Również ten punkt jest obligatoryjny w przypadku chęci skorzystania z programu Polska Wschodnia.

Czym zatem jest Model Biznesowy Canvas?

Otóż jest to pewna koncepcja przygotowywania modelu biznesowego, którego celem ma być zaprezentowanie zarówno zasobów firmy, jej otoczenia, jak również właściwe rozrysowanie oferty przedsiębiorstwa w odniesieniu do realizacji przyszłych przychodów.

W zakresie projektu 1.2 Internacjonalizacja MŚP należy wszystkie elementy MB Canvas przeciwstawić w porządku: stan obecny – propozycja zmian w związku z internacjonalizacją (domyślnie: stan pożądany). Zakresy to:

  1. Segmenty klientów – kto jest naszym klientem? Komu dedykujemy ofertę?
  2. Oferowane wartości – jakie wartości otrzymują nasi klienci? Co ma dla nich kluczowe znaczenie?
  3. Kanały dystrybucji – w jaki sposób nasi klienci nas szukają oraz w jaki sposób dokonują transakcji?
  4. Relacje z klientami – czy proces obsługi jest zautomatyzowany czy może do każdego klienta firma podchodzi indywidualnie?
  5. Struktura przychodów (źródła) – za co nasi klienci płacą? Jaka jest marża?
  6. Kluczowe zasoby – dzięki którym składnikom firmy możemy oferować takie produkty oraz taką jakość?
  7. Kluczowe działania – dzięki którym działaniom nasza oferta zyskuje klientów? Dzięki czemu się rozwijamy?
  8. Kluczowi partnerzy – kto jest naszym kluczowym partnerem?
  9. Struktura kosztów – jakie nakłady generują zasoby, działania oraz relacje z partnerami (marketing)?

Odpowiedzi na te pytania należy wpisać w tabelkę zgodnie z rozkładem umieszczonym powyżej. To w zasadzie całe przygotowanie do realizacji Modelu Biznesowego Canvas. Tak otrzymany Model Biznesowy jest nacechowany dużą przejrzystością, intuicyjnością oraz elastycznością. Celem PARP-u jest wymuszenie na wnioskodawcach rzetelnego przygotowania przed przystąpieniem do realizacji projektu. Instytucja musi mieć pewność, że przedsiębiorcy doskonale zdają sobie sprawę z posiadanych zasobów, elementów finansowych oraz wszystkich pozostałych elementów związanych z Modelem Biznesowym.

Wszystkie elementy Modelu Biznesowego, takie jak Strategia, Wizja, czy Model Biznesowy Canvas, mają na celu przedstawienie sylwetki w sposób wyczerpujący oraz umieszczenie działań projektowych w czasie.