Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand (3.3.3 POIR) -aż 50 mln zł do podziału

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand (3.3.3 POIR)W dniu wczorajszym PARP ogłosił nabór do dwóch podprogramów w ramach działania GO TO BRAND, działanie 3.3.3 PO IR „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.  Chodzi o udział polskich firm w targach Hannover Messe 2017 (24-28 kwietnia 2017 r.) oraz w Międzynarodowej Wystawie Expo 2017 w Astanie. W pierwszym podprogramie można wnioskować o dotacje na wszystkie koszty związane z uczestniczeniem w targach Hannover Messe. Są to międzynarodowe targi przemysłowe, odbywające się w Hanowerze, określane jako największe na świecie. W ramach jednej dużej imprezy znajdą się tam branże:

  • Industrial Automation – automatyzacja procesów, jak i produkcji;
  • Digital Factory – procesy przemysłowe oraz systemy informatyczne wraz z telekomunikacyjnymi;
  • Energy – energia ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych;
  • Industrial Supply – dostawy materiałów do produkcji oraz komponentów;
  • Research & Technology – branżowe technologie;

Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w tych targach.

Termin ogłoszenia naboru planowany jest na 13 grudnia 2016 r., natomiast nabór wniosków rozpocznie się 12 stycznia 2017 r. . Konkurs będzie trwał do 13 lutego 2017 r. Kwota dostępna dla przedsiębiorców w ramach dodatkowego konkursu to 50 mln zł.  Dodamy tylko, że pula dla pierwszego naboru w programie GO TO BRAND wyniosła 100 mln zł.

Drugi podprogram dotyczy Międzynarodowej Wystawy Expo 2017 w Astanie. Powstał osobny program do promowania branż mających duże szanse na przebicie w Kazachstanie. Można do nich zaliczyć branże:

  • odnawialnych źródeł energii, w tym, w szczególności energetyki wiatrowej, technologii związanych z przetwarzaniem biomasy i wytwarzaniem energii z odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego;
  • energetyki tradycyjnej;
  • górnictwa czystych technologii węglowych;
  • wychwytywania, składowania i utylizacji CO2;
  • budownictwa i rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

W ramach programu można wziąć udział w 12 imprezach targowych odbywających się w Kazachstanie oraz dwóch konferencjach.  Do ciekawszych imprez targowych zaliczają się: MachExpo/Power Astana/Kazatom Expo, ECOTECH, Kazbuild/Aqua Therm, WorldFood 2017 oraz wiele innych. Tu również można wsparcie do 85% wartości całego projektu. Jest zatem o co powalczyć. Naprawdę warto.