Czym jest Plan Rozwoju Eksportu?

Jednym z kluczowych dokumentów w trakcie przygotowywania strategii eksportowej – szczególnie przy myśleniu o współfinansowaniu projektu ze środków europejskich – jest dokument nazywany Planem Rozwoju Eksportu.  Czym jest taki dokument? Otóż w intencji Ministerstwa oraz Brukseli jest to schemat obrazujący w sposób komplementarny zarówno kondycję firmy, oferowane produkty, jak i usługi. Obejmuje także najważniejsze cechy rynków eksportowych, tj. wielkość, potencjał, konkurencję, itp.

plan rozwoju eksportuPodstawowe pytanie, jakie nasuwa się w zetknięciu z problematyką Planów Rozwoju Eksportu, to – czy jest jeden ustalony schemat takiego dokumentu?  Odpowiedź brzmi: i tak, i nie. Bardzo często przy naborze wniosków dotyczących dofinansowania ze środków UE, instytucja oferująca środki wymaga od wnioskodawców złożenia dokumentu – Planu Rozwoju Eksportu – który będzie zawierał w sobie m. in. opis rynków perspektywicznych, opis konkurencji, produktów, itd. Finalnie otrzymany zostaje wymagany schemat Planu. Z drugiej strony instytucje pozwalają właściwie w sposób nieograniczony rozszerzać strukturę takiego dokumentu. Jest to o tyle istotne, iż takie działanie pozwala firmie lepiej przedstawić swoją znajomość branży, segmentu czy rynku.

Z uwagi, że dość często przygotowujemy takie plany, staramy się rozszerzyć dokumentację o wszystkie czynniki, które pozwolą firmie lepiej się zaprezentować na etapie oceny wniosku.  Jednym z takich dodatkowych opisów, proponowanych przez nas, jest opis zachowań biznesowych danego regionu. Jest to istotne, gdy firma planuje na przykład wejść ze swoją ofertą na jakieś egzotyczne rynki.  Pomimo, iż takiego opisu nie wymaga instytucja przyznająca dofinansowania, jednak w trakcie oceny wniosku firma pełniej i profesjonalnej przedstawi swoje przygotowanie do realizacji projektu.

Na co szczególnie należy zwracać uwagę w trakcie przygotowywania Planu Rozwoju Eksportu? Z naszego doświadczenia wynika, iż najważniejszą rzeczą jest: należyte przygotowanie firmy do realizacji projektu (zasoby, plany), rzetelność przedstawionych informacji (zarówno danych dotyczących sytuacji firmy, jak również danych dotyczących rynków i konkurencji) oraz profesjonalne napisanie Planu. Dzięki tym czynnikom szanse na otrzymanie wsparcia znacząco wzrosną.

Jak uniknąć błędów w pisaniu Planu Rozwoju Eksportu? –  o tym w następnym artykule.