Organizacja działań marketingowych w eksporcie

888272_30368604Globalizacja działalności gospodarczej i związany z tym zjawiskiem wzrost konkurencji sprawiają, iż umiejętność utrzymania relacji z otoczeniem jest kluczowym czynnikiem sukcesu firmy. Wiedza o potencjalnym kliencie na rynkach eksportowych to podstawa efektywnego marketingu, który służy dostarczeniu towarów i usług, zmierzających do zaspokojenia pragnień i życzeń nabywców. Coraz większa szczegółowość w przeprowadzaniu badań marketingowych i rynkowych jest istotna dla prawidłowego i skutecznego kształtowania elementów oddziaływania na klienta. Pojawiające się na rynku produkty zaspokajają coraz bardziej wyszukane potrzeby klientów. Nawet takie, których on sam nie potrafił określić czy nawet o nich pomarzyć.

Organizacja działań marketingowych

Podstawowe działania marketingowe zostały zebrane w grupę, którą określa się mianem „marketingu mix” lub też „zasadą 4P” (od początkowych liter elementów wymienianych w języku angielskim). W skład tej kompozycji marketingowej wchodzą zagadnienia dotyczące ceny, produktu, dystrybucji oraz promocji. Aby zapewnić skuteczność działań na rynkach firmy budują strategie marketingowe dla każdego produktu i dla każdego rynku, na którym działają. Podstawę działań marketingowych firmy tworzą:

 • reklama,
 • marketing bezpośredni,
 • wsparcie sprzedaży,
 • telemarketing,
 • marketing relacji,
 • informacje prasowe i publikacje.

Działania marketingowe zwiększają zyski firm poprzez pozyskiwanie nowych klientów. Zachęcają klientów do kupowania coraz więcej i częściej.

Znaczenie marki produktu

Markę tworzy m.in. znak firmowy określający producenta: nazwa lub symbol graficzny umieszczany na wyrobach. Wysokie znaczenie marki wiąże się jednak nie z samym logo, ale z kreowanym wizerunkiem związanym z działalnością przedsiębiorstwa. Marka stanowi kluczowy element strategii produktu i ma istotny wpływ na atrakcyjność oferty. Dobra marka jest podstawą sukcesu biznesowego i w obecnej gospodarce ma swoją cenę. Powody, dla których warto budować dobrą markę:

 • ułatwia identyfikację produktu,
 • zastrzeżona chroni produkt przed podrabianiem danego produktu,
 • przywiązuje klientów do produktu, którzy utożsamiają nazwę z jakością oraz użytecznością produktu,
 • umożliwia pozycjonowanie produktu w wybranym segmencie rynku.

Działania public relations

Do budowania i zarządzania marką można używać różnych narzędzi marketingowych. Jednym z nich są public relations (z ang. kontakty z otoczeniem), które służą kształtowaniu stosunków publicznie działającego przedsiębiorstwa z jego otoczeniem. Do podstawowych grup odniesienia zaliczamy: media, inwestorów, partnerów, klientów, pracowników oraz społeczność. Działania public relations służą zabieganiu o zdobycie zrozumienia, zaufania i pozytywnego nastawienie otoczenia za pomocą zastosowanych procesów komunikacyjnych.

Przykładowe środki, jakie są używane w public relations to:

 • materiały dla prasy,
 • konferencje prasowe,
 • seminaria,
 • publikacje biuletynów,
 • przemówienia,
 • prospekty firmowe,
 • dotacje na szczytny cel.

Odzwierciedleniem skuteczności zastosowanych przez firmę działań marketingowych na rynkach eksportowych będzie wzrost zainteresowania produktami, co wiąże się ze wzrostem sprzedaży oraz zysków firmy.