Plan rozwoju eksportu, czyli jak to wszystko rozplanować

Garden Design Blueprint SketchingPlan rozwoju eksportu (w skrócie PRE) jest dokumentem opisującym strategię eksportową firmy dopiero planującej rozpocząć eksport lub takiej, która zamierza kontynuować rozwój na rynkach eksportowych. Dokument taki w swoim założeniu bardzo przypomina projekt budowlany naszego wymarzonego domu czy ogrodu. W tym wypadku projektem będzie plan działań eksportowych oparty na gruntownych filarach i mocnych fundamentach.

Eksport jest dziś podstawową metodą zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności eksportowej przez firmę musi być przemyślane, oparte o rzetelną i szczegółową analizę możliwości oraz czynników, które mogłyby zakłócić przebieg takiego przedsięwzięcia. Doświadczanie naszego serwisu pokazuje, że duża część firm niechętnie podchodzi do tematu eksportu z powodu zbyt dużego ryzyka poniesienia porażki. Trudno się dziwić, jeżeli decyzje o eksporcie podejmowane są według założeń „jakoś to będzie” lub „a może się uda”. I czasami rzeczywiście się udaje, ale to jest 1 przypadek na 50. Pozostałe 49 firm, które poniosły klęskę, będzie podchodzić pesymistycznie do powrotu na rynki zagraniczne.

Plan rozwoju eksportu opisuje to, czego większość właścicieli oraz osób odpowiedzialnych za eksport nie robi. I mimo tłumaczenia, że należy zacząć od PRE, znaczna część przedsiębiorców pozostaje nieprzekonana. Jednak gdyby nie było potrzeby jego tworzenia, nie pisalibyśmy dzisiaj o nim.

Budowanie planu rozwoju eksportu rozpoczynamy od doboru odpowiednich działań wraz z ich skoordynowaniem czasowym, np. w ciągu 6 miesięcy planujemy rozpoczęcie sprzedaży eksportowej w Niemczech, a w kolejnych miesiącach na rynku czeskim. Plan rozwoju eksportu znacząco ułatwia życie przedsiębiorcy. Określa on całą strategię, finansowanie działań oraz etapy ich realizacji. Składa się on z:

 1. Informacji o dacie rozpoczęcia tworzenia dokumentu;
 2. Analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług;
 3. Opracowań dotyczących wyboru rynków docelowych działalności eksportowej;
 4. Szczegółowych badań wybranych rynków docelowych;
 5. Opisu bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania oraz prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport;
 6. Analizy SWOT dla wszystkich rodzajów produktów lub usług eksportowanych na każdy z planowanych rynków docelowych;
 7. Opisu celów i strategii eksportowych;
 8. Rekomendacji rozwoju działalności eksportowej;
 9. Wskazania i uzasadnienia wyboru działań eksportowych do realizacji przez przedsiębiorcę;
 10. Oszacowania wielkości niezbędnych kosztów finansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii;
 11. Wstępnego harmonogramu wdrażania strategii eksportowej.

Dokument taki liczy średnio 80-100 stron. Opisuje on kraje docelowe, analizuje ich potrzeby, a także ocenia według rożnych kryteriów makroekonomicznych czy strategicznych. Plan rozwoju eksportu zawiera prawdziwe i rzetelne dane oraz weryfikowalne analizy rynkowe, które stanowią warunek konieczny poprzedzający wejście na rynki zagraniczne.

W zarządzaniu przedsiębiorstwem znana jest pewna reguła mówiąca o wykrywaniu błędów w najwcześniejszych fazach każdego procesu produkcyjnego: błąd przy projektowaniu powoduje dziesięciokrotnie wyższe koszty produkcji, a błąd w produkcji powoduje dziesięciokrotnie wyższe koszty dostawy i stukrotnie wyższe koszty poniesione u odbiorcy końcowego. Takie bowiem bywają wydatki związane z serwisowaniem i wycofaniem produktu, nie mówiąc już o nadszarpnięciu zaufania do danej marki. I po to właśnie tworzony jest plan rozwoju eksportu – aby wyeliminować takie błędy oraz trafnie ocenić potencjał rynku zagranicznego.

W PRE przewiduje się również scenariusze postępowania związane z oceną ryzyka i prowadzące do osiągnięcia celów firmy w zakresie jej rozwoju na rynkach eksportowych. Realizacja planu rozwoju eksportu doprowadzi Twoją firmę do zwiększenia przychodów poprzez działalność eksportową, wzmocni pozycję firmy na rynku oraz pozwoli nawiązać trwałe relacje biznesowe z zagranicznymi klientami i partnerami.