Dotacje na eksport w województwie łódzkim

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przewidział w ramach osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.1: Modele biznesowe MŚP, program eksportowy skierowany

Czytaj dalej


Ponowny nabór do programu na sfinansowanie modelu biznesowego pod eksport w łódzkim

Nie dawno ogłoszono ponownie nabór do działania 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.1 Modele biznesowe MŚP, RPO Łódzkiego. Jest to już drugi nabór do wskazanego programu. Poprzedni odbył się w poprzednim roku. Pisaliśmy o tym tutaj.

Program finansuje stworzenie

Czytaj dalej