Polska Wschodnia

Ogłoszenie naboru do konkursu 1.2 Internacjonalizacja MŚP 2022

W dniu 1 kwietnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oficjalnie ogłosiła, że nabór do konkursu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP rozpocznie się od 5 maja 2022 roku i potrwa do 29 czerwca 2022 roku. W konkursie będą mogli wziąć udział mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy z Polski Wschodniej, czyli województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Działanie będzie miało na celu wsparcie finansowe przedsiębiorców we wprowadzeniu swoich produktów i usług na nowe rynki zagraniczne.

Zmiany w obecnym naborze programu POPW

  • zwiększenie kwoty dofinansowania do 900 000 zł w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii (poprzednie dofinansowanie wynosiło 800 000 zł);
  • zwiększenie kwoty dofinansowania do 610 000 zł w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii (poprzednie dofinansowanie w takim wypadku wynosiło 550 000 zł);
  • zwiększenie kwoty na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
  • możliwość uzyskania dofinansowania na zapewnienie cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy;
  • odstąpienie od aspektu przychodowego działalności wnioskodawcy w odniesieniu do sprzedaży ogółem oraz sprzedaży produktów zgłaszanych w projekcie;
  • zmniejszenie liczby kryteriów oceny.

Zmiany na plus

Wprowadzone zmiany powinny znacznie ułatwić otrzymanie dofinansowania przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, chociażby z powodu zmniejszonych kryteriów oceny projektów i odstąpienia od kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do sprzedaży. Drugą ważną zmianą jest zwiększenie możliwości uzyskania dotacji nawet do 900 000 zł. Zdecydowanie konkurs 1.2 Internacjonalizacja MŚP, to ogromna szansa dla przedsiębiorstw z Polski Wschodniej na rozpoczęcie eksportu swoich produktów czy usług na nowe rynki zagraniczne, rozpowszechnienie marki, zdobycie nowych klientów oraz zwiększenie sprzedaży. Warto zatem wziąć udział w konkursie, gdyż może okazać się on dużą szansą na rozwój działalności.