Rozliczanie projektu w formie ryczałtu

W poprzedniej edycji programu Go to Brand wprowadzono znaczącą zmianę w kwestii rozliczania projektów. Umożliwiono bowiem rozliczanie w formie ryczałtu. Nie inaczej jest w aktualnej edycji, której nabór właśnie się rozpoczął.

Nie da się ukryć, że brak ewidencji faktur w wypadku ryczałtowego rozliczania projektu jest rozwiązaniem znacznie wygodniejszym i pozwalającym oszczędzić sporą ilość czasu i problemów. Oczywiście pod warunkiem gruntownego przemyślenia założeń, zakresu i wydatków danego projektu.

Dodatkowym ułatwieniem w stosunku do poprzedniego naboru jest brak pułapu kwotowego, do którego można się rozliczać ryczałtem. Tym razem ta forma rozliczenia obejmuje cały projekt. Przy czym należy odpowiednio szacować kwoty wydatków, ponieważ Komisja Oceny Projektów może uznać maksymalnie 10% kosztów wskazanych przez wnioskodawcę jako niekwalifikowane. Jeżeli jednak wartość ta przekroczy wspomniane 10%, to niestety wniosek zostanie odrzucony.

Celem udowodnienia poniesionych wydatków na etapie rozliczenia projektu należy przedłożyć stosowne materiały. I tak w wypadku imprez targowo-wystawienniczych będzie to dokumentacja zdjęciowa wydarzenia oraz wpis do katalogu wystawców. Natomiast w razie udziału w charakterze zwiedzającego może to być to np. wejściówka na targi czy wizytówki ze spotkań na miejscu. Z kolei usługi doradcze poświadczyć może raport od danej firmy, potwierdzający chociażby fakt, iż ta posiada siedzibę bądź oddział na terenie rynku perspektywicznego. A kwestię utworzenia nowych materiałów reklamowych udowodnić możemy np. ich zdjęciami czy skanami.

Warto też wspomnieć, że zaraz po podpisaniu umowy możemy wnioskować o zaliczkę w wysokości do 40% całego dofinansowania, którą następnie musimy rozliczyć w przeciągu maksymalnie 6 miesięcy. Jeśli rozliczymy się wcześniej, to możemy wnioskować o kolejną transzę. Przy czym łączny poziom zaliczki nie może przekroczyć 80% dotacji.