Go to Brand w praktyce na przykładzie branży budowlanej

Ogłoszony 25 stycznia br. konkurs obejmuje 12 polskich branż priorytetowych, które wymieniliśmy w poprzedniej wiadomości. Dzisiaj skupimy się na przedstawieniu założeń dla nich. A z racji tego, że są one bardzo zbliżone (różnią się tylko w kwestii imprez targowo-wystawienniczych, które dla każdej branży są oczywiście inne), opiszemy szczegółowe założenia na bazie jednej z nich, a mianowicie branży budowy i wykańczania budowli.

I tak program promocji branży budowy i wykańczania budowli opracowany został w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. W ramach ww. poddziałania 3.3.2 POIR przewidziano wdrażanie inicjatyw promujących całą branżę budowy i wykańczania budowli, a w tym organizację narodowych stoisk informacyjno-promocyjnych na kluczowych wydarzeniach branżowych, czyli imprezach targowych (targowo-wystawienniczych) lub targowo-konferencyjnych.

Udział mikro-, małych i średnich przedsiębiorców jest finansowany ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Program skierowany jest do przedsiębiorców promujących markę produktową, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z określonych kategorii działalności według PKD 2007. Przy czym należy zaznaczyć, że program nie jest skierowany do przedsiębiorców zajmujących się wyłącznie pośrednictwem w sprzedaży czy sprzedażą hurtową produktów lub usług innych producentów.

Do działań promocyjnych, które mogą być finansowe przez przedsiębiorców w ramach poddziałania 3.3.3 POIR zalicza się:
a) misje wyjazdowe,
b) misje przyjazdowe,
c) stoiska na imprezach targowych lub targowo-konferencyjnych,
d) zakup usługi doradczej,
e) dodatkowe działania promocyjne.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do realizacji w ramach programu co najmniej 3 działań promocyjnych z powyższej listy, jednak mogą być jednego rodzaju. Przy czym obowiązkowa jest realizacja co najmniej jednego działania promocyjnego (misji wyjazdowej lub stoiska) na wydarzeniu odbywającym się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na którym przewidziano organizację narodowego stoiska informacyjno-promocyjnego.

Ponadto przedsiębiorca zobowiązany jest do realizacji co najmniej jednego działania promocyjnego na wybranym przez siebie przynajmniej jednym pozaunijnym rynku perspektywicznym. Wyboru można dokonać spośród następujących rynków:
a) Azja Południowo-Wschodnia (Japonia, Korea Południowa, państwa Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN, czyli Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Brunei, Wietnam, Laos, Birma, Kambodża),
b) Ameryka Północna (Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki, Meksyk),
c) Bliski Wschód (Turcja, Iran, Izrael i państwa Zatoki Perskiej),
d) Europa Centralna i Wschodnia (państwa Bałkanów Zachodnich, państwa członkowskie Wspólnoty Niepodległych Państw, Ukraina i Gruzja),
e) państwa BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki).