Szczegóły nowej edycji Go to Brand

W nawiązaniu do ostatniej wiadomości na temat niedawno ogłoszonej edycji popularnego programu Go to Brand chcielibyśmy przedstawić garść szczegółów uzupełniających. Wcześniej jednak krótkie przypomnienie głównych założeń programu. Otóż założeniem Go to Brand jest wybór projektów do dofinansowania, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów programu. Do tych z kolei należy przede wszystkim promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw posiadających produkt (wyrób lub usługę) konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym. Natomiast sama Marka Polskiej Gospodarki ma promować polskie produkty, jak i polskich przedsiębiorców chcących działać za granicą.

Na podstawie przeprowadzonych analiz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wybrało 12 branż posiadających potencjał zarówno eksportowy, jak i wizerunkowy do budowania silnej i rozpoznawalnej Marki Polskiej Gospodarki. Dlatego też przedsiębiorcy uczestniczący w programach promocji mogą otrzymać wsparcie w ramach projektu Go to Brand. I tak polskie branże priorytetowe to:

 • sprzęt medyczny,
 • maszyny i urządzenia,
 • kosmetyki,
 • tzw. „Moda Polska” obejmująca sektor odzieżowy, obuwniczy, galanteryjny oraz jubilerski,
 • IT/ICT,
 • meblarstwo,
 • biotechnologia i farmaceutyka,
 • usługi prozdrowotne,
 • polskie specjalności żywnościowe,
 • budowa i wykańczanie budowli,
 • jachty i łodzie rekreacyjne,
 • części samochodowe i lotnicze.

Rozwój branż priorytetowych wspierany jest w dwóch turach: pierwsza tura potrwa do końca 2019 r., a kolejna obejmie lata 2020-2022. Wychodząc naprzeciw prośbom przedsiębiorców instytucja organizująca nabór dokonuje systematycznej aktualizacji wydarzeń targowych objętych programami promocji, celem umożliwienia optymalnego wyboru beneficjentom.

Najistotniejsza różnica w obecnej edycji Go to Brand to szereg uproszczeń i ułatwień dla przedsiębiorców. Chodzi głównie o brak obowiązkowej listy targów. Tę zastąpi jedynie lista targów, na których będą organizowane stoiska narodowe, a przedsiębiorca będzie zobowiązany do udziału tylko w jednej imprezie, na której organizowane jest stoisko narodowe. Ponadto nie będzie ograniczeń w liczbie podejmowanych działań, a te będą mogły być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.

Na koniec przypominamy, że nabór wniosków do ogłoszonego 25 stycznia 2019 r. konkursu rozpocznie się 25 lutego i potrwa do 4 kwietnia 2019 r. Natomiast pula środków przeznaczona na dofinansowanie wyniesie ok. 150 mln zł.