Ostatni moment na złożenie wniosku do programu 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, Typ 1

dotacje eksportowe zachodniopomorskieJeszcze trzy dni potrwa nabór dla firm z województwa zachodniopomorskiego, chcących pozyskać dotacje na działania eksportowe. Do zdobycia jest 150 tys. zł dotacji unijnej, stanowiącej aż 85% wartości całej inwestycji. W przypadku zamiaru wystawiania się na rynkach zagranicznych, takie wsparcie może bardzo pomóc. Przykład :

realizując projekt za 170 tys. zł (udział w targach, misje), dotacja wyniesie 144 500 zł ( 85% wartości działań eksportowych). Firma zatem musi wyłożyć jedynie 15% wartości projektu.

W ramach Działania 1.15 dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj.: mikroprzedsiębiorstwom, małym przedsiębiorstwom, średnim przedsiębiorstwom.

Przedmiotem projektu jest realizacja opracowanej przez przedsiębiorstwo strategii ekspansji na rynki zagraniczne. Firma, chcąc startować w tym programie, musi taką strategie eksportową posiadać na dzień złożenia wniosku. Przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie na działania służące wdrożeniu poszczególnych etapów strategii ekspansji na rynki zagraniczne. Pod warunkiem realizacji tej strategii w sposób kompleksowy, mający na celu efektywne przygotowanie i zaprezentowanie oferty przedsiębiorstwa.

Wydatki, na które można otrzymać wsparcie:­
– przygotowanie do prezentacji oferty podczas imprez targowo-wystawienniczych,­
– udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,­
– udział w misjach gospodarczych za granicą związanych z rynkiem docelowym połączonych z bilateralnymi spotkaniami z potencjalnymi kontrahentami,­
– doradztwo w zakresie strategii działań marketingowych, koncepcji dostosowania wzorniczego produktów/oferty, koncepcji wizerunku przedsiębiorcy, czy ochrony własności intelektualnej na wybranych rynkach docelowych,­
– doradztwo w obszarze wyszukiwania i doboru partnerów gospodarczych,­
– doradztwo w zakresie tworzenia sieci dystrybucyjnej na rynkach docelowych,­
– uzyskanie niezbędnych dokumentów/certyfikatów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki docelowe z zastrzeżeniem, że jedynym rodzajem działań będącym przedmiotem projektu nie może być udział w misjach gospodarczych.

kooperacja przedsiębiorstwRegionalna Inteligentna Specjalizacja – problem?

Niedogodność może stanowić to, że wsparcie adresowane jest wyłącznie do przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, które zostały przedstawione w Wykazie Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, przyjętym przez Zarząd Województwa uchwałą nr 723/16 z dnia 10 maja 2016 r. Oznacza to, że nie każdy otrzyma wsparcie.

Pula programu wynosi 3 760 000,00 zł.  Zatem powinno to wystarczyć na sfinansowanie 25 dotacji? Bardzo niewiele. Mamy nadzieję, że ta kwota wzrośnie w sytuacji większej liczby projektów.

Zgodnie z zapisami regulaminu maksymalna kwota dofinansowania jaką można otrzymać w ramach Działania 1.15 typ projektu 1 udzielana zarówno w formie pomocy de minimis, jak i w formie pomocy
publicznej to 150 000,00 zł. Jeżeli firma ma wykorzystaną pomoc de minimis ( czyli 200 tys. zł euro) może uzyskać wsparcie ale nie 85% tylko 50%.