Szwedzki biznes – jego zasady i specyfika

Szwedzki biznesPrzeprowadzona analiza wad i zalet eksportu do Szwecji pokazała, że choć jest ona wymagającym rynkiem, to jednak jest jeszcze na nim miejsce dla firm, zwłaszcza tych oferujących artykuły wysokiej jakości z uwzględnieniem jak najmniejszego ich negatywny wpływu na środowisko naturalne.

Ten artykuł zostanie poświęcony kwestii relacji biznesowych panujących na rynku szwedzkim. Zwyczajom ukształtowanym na tym rynku oddającym jego specyfikę. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na prowadzenie ekspansji sprzedaży na rynku szwedzkim to czynnikiem niezbędnym jest poznanie zasad regulujących ten rynek. Odniesienie sukcesu będzie możliwe jedynie poprzez płynne wkomponowanie się w realia rynku szwedzkiego i uznanie tych samych reguł gry. Trzeba je poznać tym bardziej, że w niektórych wypadkach znacznie mogą się różnić od polskiej codzienności, dlatego brak dostosowania się do nowej rynkowej rzeczywistości może spowodować niepowodzenie we wdrażaniu eksportu. Szwedzki biznes ma swoją specyfikę i zasady, które zostaną przybliżone w dalszej części artykułu.

Zasady odzyskiwania należności

Bardzo ważną kwestią z punktu widzenia polskiego eksportera jest możliwość odzyskiwania należności ze wysłany towar, w przypadku problemów z jej uregulowaniem przez szwedzkiego odbiorcę. Nawet w dobrze zorganizowanej i poprawnie funkcjonującej szwedzkiej gospodarce takie sytuacje mogą mieć miejsce. W przypadku konieczności ściągnięcia należności od szwedzkiego odbiorcy o pomoc można się zwrócić do instytucji szwedzkiego komornicka, w skrócie KFM.

KFM czyli po naszemu komornik może wystąpić do odbiorców naszych produktów o uregulowanie zaległości finansowych, a nawet ma uprawnienia, aby przeprowadzić egzekucję należności z konta dłużnika. I to nawet bez nakazu sądowego Warunkiem uzyskania wsparcia ze strony tej instytucji jest przedłożenie faktury czy innego dokumentu ( np. potwierdzenie odbioru), który świadczy jednoznacznie o konieczności zapłaty przez odbiorcę określonej kwoty na rzecz naszej firmy.

Jest to organ dość skuteczny w wywieraniu presji na dłużników, gdyż nawet w przypadku ich odmowy zapłaty, to równocześnie wraz z toczeniem się sprawy sądowej, trafiają oni na ogólnie dostępną listę dłużników. Bycie na takiej lisie znacznie utrudnia prowadzenie działalności, gdyż pokazuje firmę w negatywnym świetle, jako niewiarygodnego partnera w biznesie. Co ma jeszcze większe znaczenie w szwedzkim biznesie, gdzie wszystko działa solidnie.

Handel

Opis opakowań produktów sprzedawanych w Szwecji musi być przedstawiony w języku szwedzkim. A prowadzenie sprzedaży detalicznej w Szwecji wiąże się z koniecznością przeprowadzenia  tam rejestracji  działalności gospodarczej. Natomiast podatek VAT płacony jest w kraju nabywcy.

Szwedzcy odbiorcy

Biznes szwedzki jest skłonny do importu różnych towarów z takich krajów, jak np. Polska. Wynika to z możliwości niwelowania wysokich kosztów produkcji, a otrzymania półproduktów czy podzespołów o wysokiej jakości w relacji do płaconej kwoty za ich dostawę. Takie podejście do tematu sprzyja możliwości rozwoju eksportu polskich firm do Szwecji.

Jednak, aby była możliwa owocna współpraca to niższe koszty nie wystarczą. Szwedzi dużą uwagę przywiązują do jakości, najlepiej potwierdzonej  certyfikatami, profesjonalizmu, solidności. Objawia się to np. koniecznością terminowej realizacji zamówień i szybkością działania. To buduje zaufanie, które jest istotne z punktu szwedzkiego partnera biznesowego.

Informacje gospodarcze

Szwecja udostępnia dużo informacji na temat swojego ryku i gospodarki najczęściej na swoich stronach internetowych. Wszelkie plany i decyzje biznesowe będzie można oprzeć o wiarygodne informacje.

Użyteczne pod względem informacji są różne instytucje zrzeszające szwedzkich eksporterów czy producentów. Tego typu organizacje cieszą się w  Szwecji dużą popularnością i są bardzo rozwinięte.

Handel produktami rolno-spożywczymi

Szwecja, ma na podstawie odpowiednich decyzji władz Unii Europejskiej,posiada  pozwolenie na przeprowadzenie, według specjalnych, unikatowych standardów, testów na wykrycie salmonelli w mięsie.

Ponadto wszelkie artykuły żywnościowe sprzedawane w Szwecji mogą być poddane wyrywkowej kontroli przez uprawnione do tego organy państwowe i instytucje. Kontrola może odbywać się na poziomie hurtu, jak i sprzedaży.

Szwedzki biznes od kuchni

Rynek szwedzki posiada swoja specyfikę, którą warto poznać nim rozpocznie się eksport do Szwecji. W ten sposób ochronimy swoje interesy i zwiększymy szansę naszego przedsięwzięcia eksportowego na powodzenie.