Eksport na rynek szwedzki w praktyce

Eksport na rynek szwedzki w praktyce

Eksport na rynek szwedzki w praktyceW jednym z artykułów opublikowanych w Serwisie RozwójEkpsportu.pl, który ukazał się 14.09.2014r., staraliśmy się przeprowadzić analizę, której celem było poznanie atrakcyjności Szwecji pod kątem prowadzenia eksportu na ten konkretny rynek. Przedstawione tam informacje o Szwecji oraz na temat rynku szwedzkiego wskazują, że jest to kierunek eksportu, który powinien być wzięty pod uwagę przez polskich eksporterów.

W dzisiejszym artykule chcielibyśmy omówić eksport na rynek szwedzki w sposób bardziej praktyczny. Zostaną opisane zalety i wady eksportu do Szwecji, które w sposób przystępny przedstawią Wam istotę tego, co niesie eksport na rynek szwedzki.

Zalety, które niesie obranie Szwecji, jako kierunku eksportu:

  • prognozy dotyczące wskaźników makroekonomicznych pozwalają przewidywać w najbliższych latach na polepszenie sytuacji szwedzkiej gospodarki, jej wzrost, a tym samym wzrost konsumpcji objawiające się większymi wydatkami społeczeństwa szwedzkiego na zakup dóbr i usług,
  • duże wymagania konsumentów w zakresie jakości produktów oferowanych na rynku oraz ich wpływu na środowisko naturalne (stanowi to zaletę dla przedsiębiorców, którzy wytwarzają produkty wysokiej jakości z uwzględnieniem jak najmniejszego wpływu na środowisko w zakresie cyklu życia produktu),
  • młodsze pokolenie szwedzkiego społeczeństwa jest postrzegane, jako potrafiące szybko przyzwyczaić się do rynkowych nowości. Jest ono otwarte na nowe produkty, które pojawią się na rynku,
  • Eksport na rynek szwedzki w praktycestale rozwija się się wymiana handlowa między Polską i Szwecją, co powoduje lepsze rozpoznanie możliwości eksportu na rynek szwedzki poprzez uczenie się na doświadczeniach innych firm z tej samej branży prowadzących taki eksport. Będzie to również sprzyjać łączeniu się firm w konsorcja eksportowe, które prowadzą sprzedaż na rynek szwedzki,
  • Szwecja to wysoka kultura prowadzenia relacji biznesowych, czytelne prawodawstwo, które pozwalają uniknąć wielu kłopotliwych sytuacji np. problemów ze ściągnięciem należności za dostarczony towar,
  • wysoko rozwinięta gospodarka, w której konsumenci dysponują dużymi środkami na zakupy dóbr i usług, co powoduje, ze pomimo dużej konkurencyjności w Szwecji drzemie duża niewykorzystana jeszcze do końca siła nabywcza konsumentów.

Wady i ograniczenia, które ma sprzedaż na rynek szwedzki:

  • konsument szwedzki, jeżeli ma możliwość wyboru spośród artykułów o zbliżonej cenie i jakości, z dużym prawdopodobieństwem wybierze produkt szwedzki. Nie jest to jedynie kwestia patriotyzmu, ale również świadomości wysokiej jakości szwedzkich produktów,
  • bardzo rozwinięte w Szwecji są instytucje krajowe wspomagające, eksporterów czy producentów. Dzięki temu mają oni większą siłę przebicia w zakresie prowadzenia negocjacji czy wsparcie w działaniach rozwijających biznes, co powoduje, że stanowią jeszcze większą konkurencję,
  • gospodarka bardzo konkurencyjna, wymagająca od potencjalnych eksporterów, którzy chwieliby prowadzić ekspansję na rynek szwedzki.

Eksport na rynek szwedzki. Czy warto?

Przedstawiona  charakterystyka rynku szwedzkiego pokazuje niewątpliwe, że podjecie eksportu do Szwecji stanowi ogromne wyzwanie, ale stwarza również wiele szans, które można wykorzystać. Jednak wejście na rynek szwedzki przez firmy MŚP, których produkty są wysokiej jakości i o pozytywnym oddziaływaniu na środowisko, dobrze zaplanowane, pozwoli z pewnością na odniesienie sukcesu w ekspansji na rynek szwedzki.