Eksport do Szwecji

Szwecja – kraj innowacji i wynalazków.

eksport do SzwecjiDecyzję o rozpoczęciu  eksportu na wybrany rynek zagraniczny, należy poprzedzić zebraniem kluczowych informacji. Zbadanie i poznanie danego rynku jest elementem niezbędnym do odniesienia sukcesu w eksporcie.. W tym celu należy zebrać informacje takie, jak: dane ogólne, sytuacja ekonomiczna, struktura gospodarki, stopień zamożności społeczeństwa i jego mentalność, prawodawstwo, kultura rynkowa. Pozwoli nam to uniknąć w późniejszym okresie wielu rozczarowań czy strat ekonomicznych spowodowanych nieprawidłowym dopasowaniem strategii eksportu do danego rynku. Ten artykuł Wam to ułatwi.  Zbieranie danych do analizy zostanie przedstawione na przykładzie Szwecji. Postaramy się  znaleźć odpowiedź na pytanie czy eksport do Szwecji stanowi ciekawą i interesującą formę rozwoju dla polskich przedsiębiorców.

Najpierw należy zebrać podstawowe informacje o kraju, do którego zamierzamy eksportować.  Do takich informacji możemy zaliczyć: położenie geograficzne, walutę, religię czy inne dane, które charakteryzują konkretny kraj z ogólnej perspektywy. Szwecja jest to kraj:

 • zaliczany do grupy państw Skandynawskich (Północna Europa). Są to kraje postrzegane w świecie, jako państwa rozwinięte, które zalicza się do krajów bogatych;
 • zamieszkiwany przez około 9,7 mln mieszkańców, w większości wyznania luterańskiego;
 • podzielony na 21 regionów administracyjnych (län);
 • o powierzchni wynoszącej 449 964 km2
 • o ukształtowaniu terenu  głównie przez wyżyny, grunty orne, łąki i pastwiska oraz lasy (54% całej powierzchni kraju);
 • z dużą koncentracją firm to w ośrodkach miejskich takich, jak: Sztokholm, GöteborgMalmö oraz Uppsala;
 • z walutą, którą stanowi korona szwedzka (1 SEK = 0,4549 PLN (kurs średni NBP na dzień 12.09.2014)), jedna korona (SEK) równa się 100 öre;
 •  z gospodarką, której główne gałęzie to: przemysł elektromaszynowy, przemysł stalowy, przemysł chemiczny, przemysł leśny, rolnictwo.

Po zapoznaniu się z ogólnymi wiadomościami należy przyjrzeć się dokładniej sytuacji ekonomicznej kraju. Najlepiej to prześledzić na podstawie wskaźników makroekonomicznych. Analiza ich wartości pozwoli nabrać przekonania czy sprzedaż na dany rynek zagraniczny, w tym wypadku eksport do Szwecji, będzie prowadzona przy dobrej koniunkturze panującej na tym rynku.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

Wzrost PKB Szwecji w 2013 r. wyniósł 1,5%, natomiast na 2014r. rząd prognozuje  wzrost na poziomie 2,5%  ( natomiast w latach 2015-2016 odpowiednio 3,5% i 3,7%). Z kolei bezrobocie wykazało tendencję malejącą (wyniosło 8,0% w 2013 r. i prognozuje się jego spadek do 7,7% w 2014r.). Te dane  ukazują dobre perspektywy dla rynku szwedzkiego. Pokazują, że eksport do Szwecji to sprzedaż na rynek, który wzrasta i się rozwija. I według prognoz ta tendencja będzie się utrzymywać w kolejnych latach.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nastąpiła duża zmiana w relacjach gospodarczych między Polską i Szwecją, a wspólny rynek doprowadził do notowania przez Polskę dodatniego bilansu w saldzie (różnica między eksportem a importem) co oznacza, że więcej eksportujemy do Szwecji, niż importujemy. Szwecja znalazła się w 2013 roku  na 9 miejscu ogólnie wśród krajów, do których Polska sprzedaje najwięcej, a na 7 miejscu wśród krajów z Unii Europejskiej, do których Polska eksportuje najwięcej. Ponad połowę eksportu stanowią wyroby wysoko przetworzone. Eksport do Szwecji ma potencjał do dalszego rozwoju i wzrostu jego wartości..

W tabeli nr 1 zaprezentowano wartości obrotów Szwecji w handlu zagranicznym Polską.

Tabela 1. Wartość obrotów Szwecji w handlu zagranicznym z Polską

2013 2012 Dynamika%
Eksport Import Obroty Saldo Eksport Import Obroty Saldo Eksport Import Obroty
mln SEK
29 207 33 658 62 865 -4451 30 299 31 487 61 786 -1188 96,4 106,9 101,7

Źródło: Szwedzkie Centralne Biuro Statystyczne (Statistiska Centralbyrån SCB).

Kolejnym elementem jest przyjrzenie  się szwedzkiej gospodarce, aby poznać jej strukturę. Są to cenne informacje dla potencjalnego eksportera.

Gospodarka Szwecji

Szwecja bardzo ewoluowała. Jeszcze na początku ubiegłego stulecia należała do jednych z biedniejszych krajów, których funkcjonowanie opierało się w dużej mierze na rolnictwie. Dopiero w kolejnych dziesięcioleciach, dzięki surowcom naturalnym oraz umiejętności dobrego ich wykorzystania przez jej mieszkańców. Szwecja dynamicznie się rozwijała i  należy dziś do jednych z  najbogatszych krajów świata.

export do Szwecji Do tych zasobów można zaliczyć: lasy iglaste oraz rudy: żelaza, ołowiu, cynku, wolframu, uranu i innych minerałów. Brak jest natomiast kluczowych z punktu widzenia każdej gospodarki złóż ropy naftowej oraz węgla kamiennego. Obecnie gospodarka Szwecji opiera się na takich gałęziach przemysłu, jak:  przemysł elektromaszynowy, stalowy, chemiczny, leśny i rolnictwo. W szwedzkiej gospodarce powstało się wiele firm, które stanowią obecnie światowe marki o uznanej i międzynarodowej renomie .Do znanych szwedzkich marek, świadczących o prestiżu i wysokim stopniu rozwoju tej gospodarki, można zaliczyć:

 • Volvo, Scania (motoryzacja),
 • Electrolux (AGD),
 • Ericsson (telefonia komórkowa),
 • Husqvarna (sprzęt elektryczny),
 • Vattenfall AB (systemy grzewcze),
 • Nordea Bank (bankowość i usługi finansowe),
 • Skanska Ab (branża budowlana).

Obecnie po latach kryzysu i zadłużenia finansowego w UE szwedzka gospodarka stopniowo się stabilizuje. Nadchodzą lata korzystnej koniunktury. Warto przemyśleć eksport do Szwecji biorąc pod uwagę, że w tym rynku drzemie jeszcze wiele możliwości, które mogą wykorzystać polscy eksporterzy.

W Szwecji jest kilkadziesiąt różnych podmiotów gospodarczych. Firmy integrują się poprzez różne agencje, instytucje, konsorcja handlowe. Szwedzkie firmy lubią ze sobą współpracować, bo przynosi im to duże korzyści, a ponadto kultura wzajemnych relacji biznesowych jest bardzo wysoka. Poza tym precyzyjne i jasne zapisy prawa dostatecznie zabezpieczają interesy przedsiębiorców partycypujących w  różnych zrzeszeniach czy formach wzajemnej współpracy.

Made In Sweden

Drugim czynnikiem obok surowców naturalnych, które umożliwiły wysoki stopień rozwoju szwedzkiej gospodarki, była myśl innowacyjna. To tutaj zostały opracowane takie wynalazki, jak m. in.: łożysko kulkowe, technologia bezprzewodowego łącza Bluetooth, rozrusznik serca czy centrala telefoniczna AXE. Tendencja związana z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań w każdej dziedzinie, znalazła odbicie w szwedzkiej gospodarce i stopniu jej rozwoju.

Kraj innowacji

Poziom życia w Szwecji należy do jednych z najwyższych na świecie. Jest on ściśle powiązany z wymianą handlową. Pod względem politycznym jest to kraj opiekuńczy ze znacznie rozwiniętym pakietem socjalnym. Szwecja posiada udziały w wielu firmach z różnych obszarów gospodarki. Szwecja dąży do uczciwości i otwartości w dziedzinie handlu i inwestycji międzynarodowych. Świadczy to o dużej kulturze panującej w tym względzie na tamtejszym rynku i w relacjach biznesowych. Eksport do Szwecji to sprzedaż na rynek konkurencyjny, ale stwarzający polskim przedsiębiorcom możliwość rozwoju.

Eksport do Szwecji to dobra inwestycja!

Dobra sytuacja gospodarcza i rozwój gospodarki szwedzkiej stwarzają dalsze możliwości rozwijania współpracy między Polską, a Szwecją. Eksport do Szwecji to duże możliwości dla polskiego eksportu. Stanowi to szansę na znaczące powiększenie poziomu sprzedaży na rynek szwedzki polskich artykułów z branży budowlanej, urządzeń i podzespołów dla przemysłu, meblarskiej, a również  artykułów wyposażenia mieszkań, sprzętu sportowego i rekreacyjnego, szkła użytkowego, tekstyliów,  rękodzieła oraz artykułów spożywczych. Eksport do Szwecji jest szansą dla polskich przedsiębiorców, którzy wytwarzają produkty wysokiej jakości, gdyż tamtejszy konsument docenia lepsze wykonanie, nawet jeżeli będzie musiał więcej zapłacić. Jednak w zamożnym szwedzkim społeczeństwie można znaleźć konsumentów na różnorakie produkty. Wystarczy tylko odpowiednio przekonać do siebie klienta. Eksport do Szwecji stanowi naprawdę ciekawą alternatywę rozwoju dla każdej firmy, zatem warto pomyśleć o nim już dziś!