Usługa doradcza jako niezbędny element Go to Brand

Jako że aktualnie w wielu firmach trwają przygotowania do podpisania umowy o dofinansowanie w ramach programu Go to Brand, postanowiliśmy zwrócić uwagę na jeden bardzo istotny element poddziałania 3.3.3. Chodzi bowiem o usługę doradczą, dzięki której dana firma będzie mogła stworzyć profesjonalny plan do realizacji w ramach projektu Go to Brand.

Element ten jest istotny nie tylko dlatego, że dzięki niemu firma może sprawdzić potencjał swoich usług czy produktów na tle firm zagranicznych z wybranego rynku perspektywicznego, ale przede wszystkim dlatego, że jest on obligatoryjny, a dodatkowo obarczony konkretnymi wymaganiami, które nie tak łatwo spełnić. Otóż usługę może świadczyć wyłącznie wykonawca posiadający odpowiedni ku temu potencjał.

Mowa tu o wyraźnych powiązaniach z danym rynkiem eksportowym. Innymi słowy, firma doradcza realizująca omawianą usługę musi mieć wyraźne umocowania na rynku będącym przedmiotem projektu. I o ile sama na nim nie działa, np. poprzez własny oddział zagraniczny, musi mieć tam przynajmniej swoje przedstawicielstwo, powiązania partnerskie lub inne tego typu kontakty biznesowe.

Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ wybór niewłaściwej firmy może skutkować niezrealizowaniem stosownego wskaźnika, a w konsekwencji nawet zwrotem całej dotacji! Dlatego radzimy dobrze wybrać podmiot, który nie tylko pozwoli dopełnić formalności projektowych, ale i realnie pomoże przedsiębiorstwu odpowiednio przygotować się do podboju nowych rynków eksportowych.

Efektem rzeczonej usługi doradczej jest kilkudziesięciostronicowy dokument zawierający rozliczne analizy (np. produktu, konkurencyjności, barier prawnych) i strategie pomocne w realizowaniu działań eksportowych na rynku będącym obiektem zainteresowania wnioskodawcy. Przy czym należy zaznaczyć, że dokument ten nie jest celem samym w sobie, ale w założeniu ma pomagać w zrozumieniu danego rynku, panujących na nim realiów, zasad czy uwarunkowań, a także ułatwić nawiązanie pierwszych kontaktów biznesowych z potencjalnymi kontrahentami. Ponadto wiedza zdobyta w ten sposób może być niezwykle pomocna również w przyszłości.

Jeżeli nie są Państwo pewni, czy dany wykonawca dysponuje możliwościami wystarczającymi do stworzenia ww. dokumentu, z przyjemnością oferujemy swoją pomoc jako doświadczeni w temacie specjaliści. Posiadamy szerokie kontakty na bardzo wielu nierzadko egzotycznych rynkach zagranicznych, więc zachęcamy do kontaktu z nami. Z pewnością postaramy się pomóc!