Eksport po śląsku

W zeszłym miesiącu Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego opublikował harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2019 rok. Naszą uwagę przykuła nowa pozycja przewidziana na czerwiec 2019, a mianowicie działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP, Realizacja strategii internacjonalizacji MŚP. Mówiąc w skrócie: długo oczekiwany program eksportowy dla śląskich przedsiębiorców.

Będzie to pierwsze dofinansowanie eksportu MŚP na śląsku w obecnej perspektywie 2014-2020. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie w ramach konkursu to 8 mln PLN (2 mln EUR). W przypadku udzielenia pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wyniesie 50%. Instytucją przeprowadzającą konkurs jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

W ramach Poddziałania 3.5.3 planowane jest wsparcie udziału przedsiębiorców w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym. Przy czym przedsiębiorstwa ubiegające się o wsparcie w ramach Poddziałania 3.5.3 muszą oczywiście prowadzić działalność związaną z realizowanym projektem na terenie Województwa Śląskiego. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące naboru pojawią się najprawdopodobniej dopiero na wiosnę.