Usługa doradcza w ramach programu GO TO BRAND

W ciągu ostatnich kilku lat, Ministerstwo Rozwoju przykładało bardzo dużą uwagę do programów, które wspierały polskich przedsiębiorców w tworzeniu własnych marek międzynarodowych. Celem działań Ministerstwa jak i PARP-u było wypromowanie polskich firm na rynkach zagranicznych, wraz z ich kompleksowym wsparciem oraz promocją.

Stworzono zatem program Go To Brand, który obecnie cieszy się bardzo dużą popularnością, przede wszystkim ze względu na szeroki wachlarz kosztów kwalifikowanych, nieskomplikowany wniosek aplikacyjny oraz wysoki poziom dofinansowania. Wielu przedsiębiorców, którzy starali się o środki w ramach Go To Brand dziwiło się dwóm obligatoryjnym zadaniom, które musiały zostać zrealizowane w projekcie – mowa tutaj o usłudze doradczej oraz o szkoleniu.

Intencją organizatora konkursu jest kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw, w tym pomoc w wytypowaniu nowych rynków eksportowych. Odpowiedzialność za to działanie ma wziąć na siebie profesjonalna firma doradcza, która w toku współpracy z firmą, ma dokonać analizy wybranego rynku perspektywicznego oraz stworzyć koncepcji wejścia na dany rynek. Takie działanie ma pomóc firmie stworzyć realny oraz umocowany gospodarczo plan, którego realizacja będzie podlegała projektowi GO TO BRAND. W efekcie wnioskowane projekty mają cechować się większym profesjonalizmem, wysoką wykonalnością, oraz dużymi szansami powodzenia.

Co to oznacza dla przedsiębiorstwa? Otóż, firma aplikująca do projektu Go To Brand może wykorzystać tą okazję do sprawdzenia potencjału swoich usług i produktów na tle firm zagranicznych na danym rynku perspektywicznym. Dotyczy to zarówno analizy produktu, analizy konkurencyjności, barier prawnych w dostępie do rynku itp. Zakres profitów dla firmy jest więc bardzo szeroki, wiedza zdobyta w ten sposób może zostać przez firmę wykorzystana nie tylko w ramach realizowanego projektu GO TO BRAND lecz również poza nim.

Nie przeprowadzamy analizy na wszystkich rynkach, ale przynajmniej na jeden wskazanym w branżowym programie promocji. np. dla branży budowy i wykańczania budowli do wyboru są takie kraje jak:

a) Kazachstan,
b) Azerbejdżan,
c) Rosja,
d) Iran,
e) Ukraina,
f) Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA),
g) Turcja,
h) Norwegia.

W każdym z 12 branż rynki permisywistyczne są inne. Najczęściej powtarza się Rosja oraz Ukraina.

Wykonawcą dokumentu nie może być byle kto. Wymaga się od firmy doradczej:

  1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. Posiada potencjał do świadczenia usługi doradczej w postaci: oddziału firmy, jej przedstawicielstwa lub współpracowników na rynku, którego dotyczy przedmiotowa usługa doradcza lub działa bezpośrednio na docelowym rynku.

Jeżeli wykonawcą usługi będzie nie właściwa firma, może się okazać, że firma straci przez to dotację.  Usługa doradcza, jest wskaźnikiem, a  nie zrealizowanie wskaźników w projekcie zawsze się źle kończy. Dlatego zwracamy uwagę na doświadczanie wykonawcy w zakresie jego możliwości stworzenie dokumentu.