Dotacje eksportowe

Dotacje eksportowe w lubuskim – informacje o trwającym naborze

Ostatnio na naszym serwisie RozwójEksportu.pl pojawił się wpis na temat naboru dla MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego, zaczynającego się 29.07.2016 roku, w którym można pozyskać dotacje na wdrożenie działalności eksportowej.  Natomiast teraz zostanie opisana kwestia konkursu na dotacje eksportowe dla województwa lubuskiego. Jest to nabór w ramach RPO Województwa Lubuskiego. Nabór ten wystartował 30.06 2016 roku i potrwa do 30.12.2016 roku.

Konkurs na dotacje eksportowe dla województwa lubuskiego to

1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP

1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT

Termin naboru

Konkurs wystartował 30.06.2016 roku i trwa do 30.12.2016 roku.

Konkurs jest podzielony na trzy rundy. W każdej rundzie dany przedsiębiorca może złożyć jeden wniosek. Po zakończeniu danej rundy wnioski podlegają ocenie, a następnie zatwierdzana  zostaje lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.

O dotacje eksportowe można aplikować w następujących rundach:

  • I runda: od 30.06-2016 do 31.08.2016;
  • II runda: od 01.09.2016 do 28.10.2016;
  • III runda: od 30.10.2016 roku do 30.12.2016.

Dotacje eksportoweDotacje eksportowe mogą być przenaczone na…

ekspansje przedsiębiorców z województwa lubuskiego na rynki zagraniczne poprzez zaawansowane usługi wspierania, zarówno dla MŚP, jak i ich grup. Obejmują one usługi zarządzania, projektowania oraz marketingu.

Jednym z typów wydatków możliwych do dofinansowania jest udział w targach.

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych

Maksymalny poziom dofinansowania dla wydatków kwalifikowanych projektu wynosi:

  • 50% – w sytuacji wsparcia udział firm w targach,
  • 85% – w przypadku pomocy de minimis.

Wartość wydatków kwalifikowanych

W ramach konkursu istnieje możliwość dobrania wydatków kwalifikowanych na sumę nieprzekraczającą 500 000 PLN. Jest to bardzo duża suma.

Dotacje eksportowe dla lubuskich MŚP

Pozwolą na podniesienie stopnia internacjonalizacji MŚP z  tego województwa. Możliwość dofinansowania udziału w targach na poziomie 50% oraz wysoka dopuszczalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu to naprawdę ciekawa możliwość pozyskania dotacji.

W przypadku pytań zapraszamy Państwa do kontaktu.