Dotacje unijne na internacjonalizacje

Dotacje unijne na internacjonalizacje w warmińsko-mazurskim startują

W dzisiejszym wpisie zostanie zaprezentowana informacja o możliwości pozyskania dotacji eksportowej dla MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego. Już 29.07.2016 startuje nabór, w którym dotacje unijne na internacjonalizacje będzie można pozyskać w ramach Działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Dotacje unijne na internacjonalizacjeTen nabór to dobra wiadomość dla przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego, gdyż pozyskane w ramach naboru dotacje pomogą rozwijać działalność eksportową.

Czas trwania naboru

Nabór zostanie otwarty z dniem 29.07.2016 roku i potrwa do 29.08.2016 roku.

Co można objąć dofinansowaniem?

Dotacje unijne na internacjonalizacje z wykorzystaniem Działania 1.4 w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego, mogą być przeznaczone na projekty inwestycyjne, które dotyczą przygotowania oferty produktowo-usługowej firmy pod kątem eksportu. Projekty mogą obejmować wydatki (także w zakresie infrastruktury), które będą dotyczyć dopasowania m.in. procesów (także  produktów, usług czy systemu dystrybucji, itp.) do oczekiwań i potrzeb nowych konsumentów, norm i przepisów prawa obowiązujących na rynkach, na które będzie kierowany asortyment oraz nakłady inwestycyjne konieczne do wdrożenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w celu przygotowania jej do działalności eksportowej.

Dodatkowy atut będą miały projekty, które dotyczą obszarów inteligentnych specjalizacji określonych dla województwa warmińsko-mazurskiego.

Premiowane będą także projekty firm, które posiadają strategie inwestycyjne związane z internacjonalizacją, opracowane w ramach Działania 1.2 PO Polska Wschodnia 2014-2020.

Poziomy dofinansowania wydatków kwalifikowanych

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków uznanych za kwalifikowane, poniesionych w trakcie realizacji projektu,, wynosi 50%.

Wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Projekt musi składać się z wydatków kwalifikowanych o łącznej sumie minimum 100 000 PLN. Jednocześnie ich łączna wartość w projekcie nie może przekroczyć 1 800 000 PLN.

Dotacje unijne na internacjonalizacje

To szansa dla MŚP z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na rozwijanie działalności poprzez wejście z ofertą na rynki zagraniczne.

W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu.