Programy unijne 2014-2020 zaakceptowane. Ogłoszono pierwsze konkursy.

pierwsze nabory na dotacje unijne dla firmWreszcie z Brukseli nadeszła informacja, na którą polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP czekali od dawna. W końcu Komisja Europejska zaakceptowała pozostałe programy pomocowe rozpisane przez Polskę, które będą rozdysponowały fundusze europejskie przyznane naszemu krajowi na lata 2014-2020. Chodzi tu o kwotę 82,5 mld euro.

Komisja Europejska przyjęła już część programów unijnych opracowanych przez Polskę na lata 2014-2020, a tym razem zatwierdziła nieprzyjęte poprzednim razem programy pomocowe, w tym ogólnokrajowy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR 2014-2020) oraz regionalne programy pomocowe (RPO) dla kolejnych 9 województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, podlaskiego.

POIR 2014-2020 to ogólnokrajowy program, który dysponuje budżetem 10,2 mld euro ( w tym 8,6 mld euro z funduszy polityki spójności). . W dużej mierze skierowany jest do przedsiębiorców i będzie finansować projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne opracowywane na poziomie przedsiębiorstw lub przy udziale sektora nauki oraz obejmującym ich wdrażanie do działalności przedsiębiorstwa.

Z kolei RPO są wdrażane w celu wzrostu konkurencyjności poszczególnych województw naszego kraju i ich rozwoju poprzez dopasowanie tych programów pod potrzeby lokalnych gospodarek w taki sposób, aby w najlepszy sposób wykorzystać ich potencjał. Obecnie na poziomie administracyjnym trwają prace nad przygotowaniem kolejnych programów pod kątem konkursów i ogłoszenie pierwszych naborów w ich ramach.

pierwsze nabory na dotacje unijne dla firmJednak już w tym artykule możemy podać harmonogram dotyczący uruchomienia pierwszych konkursów w ramach POIR 2014-2020. Pierwszy konkurs zostanie ogłoszony już 02.04.2015, a nabór wniosków będzie możliwy od 4 maja do 31 grudnia 2015 roku. Będzie to możliwość wnioskowania o unijne dotacje dla małych i średnich firm. Będzie on dotyczył I osi priorytetowej POIR 2014-2020, który mówi o prowadzeniu prac badawczych i rozwojowych w przedsiębiorstwach. A konkretnie konkurs będzie dotyczył poddziałania 1.1.1 PO IR 2014-2020. Natomiast ogólnie w roku 2015 przewiduje się w ramach POIR ogłoszenie czternastu konkursów, które będą odnosiły się do dwunastu instrumentów tego programu (działania/poddziałania). Kwota przeznaczona na nabory w ramach POIR w 2015 roku będzie wynosić około 5 mld złotych.

Warto również zaznaczyć, że zarówno POIR, jak i większość Regionalnych Programów Operacyjnych przewiduje wsparcie dotacjami działań eksportowych firm, czyli tzw. internacjonalizacji przedsiębiorstw.

W końcu pojawiła się możliwość dla polskich przedsiębiorców z sektora MŚP na zrealizowanie planowanych, kosztownych inwestycji, które są niezbędne dla potrzeb rozwoju ich przedsiębiorstw. Warto zapoznać się z programami krajowymi oraz właściwym programem regionalnym, aby znaleźć odpowiednie działania, a następnie aplikować o dotacje na planowane projekty.

Artykuł na podstawie wpisu w Serwisie Rozwijamyfirme.pl