wsparcie polskiego eksportu

Plan eksportu – proste wskazówki

Rozpoczęcie eksportu to ważny etap dla każdego przedsiębiorstwa. Przyszły eksporter  zamierzając odnieść sukces w prowadzeniu sprzedaży na rynki zagraniczne, musi dobrze przemyśleć plan eksportu, który umożliwi rozpoczęcie takiej działalności. Rozpoczęcie eksportu i jego rozwój zwiększy potencjał przedsiębiorstwa i umożliwi ugruntowanie jego pozycji na bardzo konkurencyjnym rynku. Właściwie wdrożony i zrealizowany plan eksportu na rynki zagraniczne,  przyniesie konkretne, bardzo wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa.

Plan eksportu - proste wskazówkiZapewni to jednak dobrze przemyślana
i ułożona strategia eksportu. Warto wstępnie przemyśleć, w jaki sposób rozpocząć eksport. Uwzględnienie wszelkich niezbędnych przesłanek i czynników sprawi, że rozpoczęcie eksportu będzie prostą drogą do sukcesu.

Dobre wskazówki
zawsze w cenie

Przy planowaniu strategii eksportu na rynki zagraniczne warto uwzględnić doświadczenia innych, którzy odnieśli w swym działaniu zarówno sukcesy, jak i  porażki. Warto opierać się o rozwiązania, które sprawdziły się w praktyce, lecz  z drugiej strony uniknąć działań które nie przyniosły zamierzonego efektu. Nie od dziś wiadomo,że najlepiej uczyć się na cudzych błędach i warto, aby uwzględniał je plan eksportu przedsiębiorstwa.

Jak wspomóc rozwój eksportu?

Rozwój eksportu będzie tym bardziej prawdopodobny, im szczegółowiej zaplanuje się ewentualne trudności. Prawdopodobieństwo wcale nie oznacza chaosu. Aby je zwiększyć lepiej wziąć pod uwagę ewentualne trudności na samym początku oraz przewidzieć na tę sytuację odpowiednią metodę działania, niż do opracowanego już planu wprowadzać korekty co utrudnia jego realizację oraz najczęściej wiąże się z generowaniem dodatkowych kosztów w związku z  koniecznością równoległej modyfikacji innych elementów planu eksportu, aby dopasować go do nowej sytuacji. Rozpoczęcie eksportu warto dokładnie przemyśleć.

Plan eksportu wzbogacony w proste wskazówki

  1. Warto wykorzystać doświadczenie przedsiębiorstw, którym udało się odnieść sukces poprzez sprzedaż towarów i usług na rynki zagraniczne. Niektóre firmy dzielą się swoimi spostrzeżeniami. Należy szukać poprzez instytucję, których celem jest wspieranie eksportu.
  2. Należy wziąć pod uwagę specyfikę związaną ze zwyczajami konsumenckimi panującymi na danym rynku celem dopasowania oferowanego asortymentu w handlu zagranicznym do oczekiwań nowego rynku.
  3. Dokładnie zaplanować środki pieniężne na realizacje i wdrożenie poszczególnych elementów planu. Przewidzieć pewne rezerwy tych środków aby zapewnić płynną i stabilną realizację planu pomimo ewentualnych przeszkód czy konieczności wprowadzenia działań korygujących. Bez przeznaczenia odpowiednich środków na finansowanie, plan eksportu jest jedynie zbiorem życzeń. A brak zabezpieczenia środków finansowych w odpowiedniej wysokości może doprowadzić plan do upadku.
  4. Ważnym elementem strategii eksportu powinno być osobiste badanie rynku poprzez branie udziału w przedsięwzięciach takich, jak targi, misje. Umożliwią one właściwe poznanie rynku, panującej tam konkurencji i zwyczajów branżowych, jak i charakterystycznych dla danego rynku. Są elementem niezbędnym, który zapewni powodzenie i rozwój eksportu.
  5. Warto pamiętać, aby zdobywać rynki stopniowo, a nie kilka naraz. Dopiero po uzyskiwaniu stabilnej sytuacji na danym rynku firma powinna planować ekspansję w zakresie eksportu na inne rynki. Warto zacząć od ryku najpewniejszego, najlepiej rozpoznanego, a zdobyte doświadczenie wykorzystać przy próbie wejścia na kolejne rynki zagraniczne.

Im więcej ewentualnych trudności uwzględni się przy planowaniu eksportu, tym pewniejsze powodzenie jego realizacji. Wynika to z możliwości wprowadzenia działań korygujących, które zostały już wcześniej wyszczególnione w ewentualnym przebiegu realizacji przedsięwzięcia.