Dystrybucja w eksporcie cz. 2

dystrybucja w eksporciePo zapoznaniu się z zagadnieniem dystrybucji międzynarodowej, bliżej zostanie przedstawiona dystrybucja z wykorzystaniem pośredników czyli tzw. agentów.

Dystrybucja w eksporcie z wykorzystaniem pośredników

Angażowanych przez firmę pośredników można podzielić na dwie grupy, w zależności od stopnia ryzyka ponoszonego przez przedsiębiorstwo.  W pierwszej grupie wyróżniamy tych, którzy działają na własny koszt. Natomiast występują tez tacy, którzy działają na koszt prowadzących sprzedaż na rynki zagraniczne, czyli eksport. Pośrednicy w eksporcie, zwłaszcza Ci z  dobrymi kontaktami na danym rynku, mogą przynieść firmie wiele korzyści.

Firma, która działa samodzielnie ponosi całkowitą odpowiedzialność za prowadzone działania do jakich obliguje dystrybucja w eksporcie, wspomagające rozwój eksportu producenta danych wyrobów. Mogą w prowadzonej dystrybucji w eksporcie pełnić funkcję:

-hurtowników

-dealerów

-dystrybutorów

Polscy eksporterzy, którzy chcą skorzystać z usług pośrednictwa na cudzy rachunek mogą w tym celu nawiązać współpracę z agentem handlowym. Agent handlowy jest odpowiedzialny za reklamowanie oferty asortymentowej producenta, dla którego pracuje na podstawie zawartej obustronnie umowy. Nawiązuje kontakty i finalizuje transakcje między producentem, a  nabywcami. Najczęściej jego wynagrodzenie stanowi pewien procent od wartości sprzedaży.

Właściwy wybór kanałów dystrybucji w eksporcie  kluczowym elementem strategii eksportu

Błędnie przygotowana strategia eksportu oraz źle przemyślany dobór pośredników mogą przesądzić o niepowodzeniu planowanej sprzedaży na rynki zagraniczne. Przy ustalaniu i doborze optymalnego kanału dla dystrybucji w eksporcie, jest nie tylko nawiązanie współpracy z odpowiednimi pośrednikami, ale również takie czynniki, jak: ustalenie jego długości oraz szerokości, a także celu jaki ma spełniać dystrybucja w eksporcie.

Aspekty związane z budowaniem systemu kanałów dystrybucji powinna zwierać i opisywać ściśle strategia eksportu na rynki zagraniczne. Wszystko uzależnione jest od tego czy potencjalny eksporter planuje prowadzić dystrybucję pośrednią czy bezpośrednią. Parametry decydujące o wyborze kanałów dystrybucyjnych bardziej się różnicują i jest ich tym więcej im przedsiębiorstwo zwiększa liczbę obsługiwanych rynków zagranicznych.

Odpowiednie określenie kanałów dystrybucji jest elementem kluczowym dla powodzenia wdrażania strategii eksportu na rynki zagraniczne. warto go rozsądnie i drobiazgowo przeanalizować.