Dystrybucja w eksporcie cz.1

dystrybucjaDystrybucja jest procesem obejmującym wszelkie elementy składające się na dostarczenie wytworzonych przez producenta towarów do odbiorców końcowych. Natomiast dystrybucja w eksporcie, czyli dystrybucja na rynki zagraniczne, charakteryzuje się tym, że odbiorca produktu końcowego znajduje się w innym kraju niż jego wytwórca.

Nieodłącznym zagadnieniem związanym z  procesem dystrybucji jest kanał dystrybucji. Przez kanał dystrybucji można rozumieć organizacje firmy wspierającą sprzedaż na rynki zagraniczne (np. magazyn produktów finalnych, inne komórki przedsiębiorstwa związane z procesem dostarczania towarów na rynki eksportowe)  oraz zewnętrzni pośrednicy w tej dystrybucji. W drugim rozumieniu może oznaczać zbiór różnych firm czy organizacji zależnych od siebie w procesie dystrybucji w eksporcie.

Właściwa dystrybucja w eksporcie umożliwia wysoką sprzedaż na rynki zagraniczne

Dystrybucja międzynarodowa ma te cechę, że odbiorca czy kontrahent znajduje się poza granicą kraju producenta. Zatem dystrybucja w eksporcie wymaga zastosowania pośredników zagranicznych. Poprzez korzystanie z ich pomocy możliwy jest rozwój eksportu.

Kanały dystrybucji w eksporcie są znacznie bardziej rozbudowane niż te wykorzystywane w ramach rynku krajowego. Dotyczy to każdego aspektu kanału dystrybucji. Eksporterzy muszą dokładnie zaplanować ten ważny element, który zawiera w sobie działalność eksportowa. Można wyróżnić różne podziały kanałów dystrybucji.

W najprostszym przypadku podział ten jest uzależniony od rodzaju osób przeprowadzających ten proces. W tym przypadku możemy wyróżnić dystrybucję pośrednią i bezpośrednią.

Dystrybucja bezpośrednia na rynkach zagranicznych

Tutaj przedsiębiorca sam prowadzi  dystrybucję bez udziału jakichkolwiek pomocników czy pośredników. Bazuje na posiadanych zasobach kadrowych  na wybranych rynkach zagranicznych biura handlowe czy sklepy firmowe. Eksportowa dystrybucja bezpośrednia wydaje się mieć wiele zalet. Można do nich zaliczyć możliwość prowadzenia jednolitej polityki w zakresie marketingu oraz sprawować pełną kontrolę nad sprzedażą towarów. Znacznymi minusami są wysokie koszty dla przedsiębiorstwa oraz brak możliwości dotarcia z oferowanym, na rynkach zagranicznych, asortymentem do innych grup odbiorców.

Dystrybucja pośrednia na rynkach zagranicznych

Przedsiębiorca współpracuje z pośrednikami w zakresie dystrybucji na rynki zagraniczne swoich towarów czy usług. Nie ponosi kosztów związanych z posiadaniem własnego systemu dystrybucji. Ponadto pośrednik ma lepsze rozpoznanie rynku, a ponadto może uzyskać jeszcze lepsze wyniki, jeżeli posiada dobre kontakty na rynku, gdzie funkcjonuje. Skorzystanie z ich pracy jest warte uwagi szczególnie w przypadku, gdy firma planuje ekspansję i wejście na nowe rynki zagraniczne, które nie były dotychczas obsługiwane.

To są właśnie dwa zasadnicze rodzaje dystrybucji. Dystrybucja eksportowa z wykorzystaniem pośredników, czyli tzw. agentów daje różne możliwości działania i współpracy.