Jak reklamować się na rynkach eksportowych

Wszystkie programy dofinansowujące działalność eksportową polskich przedsiębiorców, kładą duży nacisk na aspekt promocji oferty oraz promocji samej marki. Ostatecznie, powodzenie działań związanych z wejściem firmy na dany rynek eksportowy, w olbrzymim stopniu zależy od opracowanej i wybranej ścieżki promocji. Większość przewidzianych zadań w projekcie wiąże się bezpośrednio z samą promocją marki oraz oferty wnioskodawcy. Do najpopularniejszych zadań związanych z promocją, a możliwych do sfinansowania ze środków europejskich, należą:

– Udział w targach o randze międzynarodowej,

– Płatne reklamy w mediach społecznościowych,

– Reklamy w wyszukiwarkach, pozycjonowanie,

– Reklamy w prasie oraz magazynach branżowych.

Wszystkie przedstawione kanały dystrybucji informacji o ofercie, realizowane powinny być na rynku eksportowym, co jest bardzo ułatwione w dobie internetu oraz szybkiego przesyłu informacji.

Uhierarchizowanie kanałów zależeć będzie od opracowanego celu oraz założonego efektu kampanii. Produkty branż specjalistycznych (Hi-tech, IT, medycyna) promowane powinny być ze szczególnym uwzględnieniem branżowych targów i konferencji. Dzięki temu, zwiększa się szansa zainteresowania zagranicznego kontrahenta naszą firmą. Produkty branż bardziej dostępnych (żywność, zabawki, meble) lepiej wypromują się w targach poświęconych szerokim branżom np. architektura, budownictwo, dzieci itp.

Przyjmując do realizacji strategię reklamową, należy zastanowić się jakie cechy budują przewagę firmy w danym sektorze. Wytypowanie mocnych oraz słabych stron, jak również szans i zagrożeń umożliwi przedsiębiorstwu odpowiedź, w oparciu o jakie cechy budować przekaz reklamowy. Odróżnienie się od konkurentów na danym rynku, jest nie tylko wsparciem działań promocyjnych lecz również pozwoli zrozumieć jakie cechy produktowe są istotne dla klientów na danym rynku.

Reklama na rynkach eksportowych to tak naprawdę studnia bez dna. Ważne jest aby wybrać taką formę reklamy jako może trafić do naszego klienta, a my przy tym nie zbankrutujemy. Z uwagi na obszerność materiały do przekazania podzieliliśmy go na kilka osobnych artykułów.