Co się dzieje z programem na internacjonalizację Polski Wschodniej. Kolejna porażka programu PO WP 1.2 Internacjonalizacja MŚP?

Po zapowiedzianych zmianach w projekcie, które jak sami zauważyliśmy były dość interesujące, nie przerzuciło się na oblężenie ze strony Wnioskodawców. W konkursie złożono tylko 48 projektów. Strasznie mało jak na program przeznaczony dla 5 województw. Dla porównania w ostatnim naborze do programu regionalny dla woj. małopolskiego 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP zostało złożonych około 133 wniosków o przyznania dotacji.

Pierwsza runda odbyła się w dniach 27 luty- 29 marca 2018 r. Suma złożonych wniosków na dofinansowanie wyniosła 19 306 307,19 zł, co stanowi 19,31 % kwoty alokacji dostępnej w ramach konkursu. Dla przypomnienia, w konkursie ogłoszonym wspominano o alokacji 100 mln zł. Program na lata 2014-2020 miał do rozdania 450 mln zł ale z powodu braku zainteresowania ze strony firmy (lub głupich założeń do programu) już 100 mln zł z tego programu przeniesiono do innego działania.  Zostaje więc 350 mln zł do podziału do 2020 r, a czas cały czas nieubłaganie płynie. Każda firma musi mieć jeszcze czas aby projekt zrealizować, na co średnio potrzebuje 12-15 miesięcy. Zakładając jednak tak marne zainteresowanie programem organizatorzy programu nadal powinni się zastanowić nad jego założeniami, póki jest jeszcze na to szansa. Chodzi tu głównie o redukcję pewnych wymogów dla firm, które chciałaby wystartować w programie, ale nie mają takiej możliwości np. z uwagi na wykorzystaną pomoc de minimis, małe zyski z ostatnich dwóch lat, rozbudowane wymogi względem strategii biznesowej.

Dla wszystkich zainteresowanych programem mamy dobrą informację, jest jeszcze druga runda programu zaplanowana na przełomie 30.07.2018 r. – 04.09.2018 r. W programie naprawdę są duże szanse na otrzymania wsparcia ale trzeba dobrze przemyśleć, co firma chce osiągnąć biorąc udział w programie. Zapraszamy firmy do konsultacji z nami swoich pomysłów czy potrzeb związanych z eksportem.