Nasze usługi

nasze usługiNasz Serwis RozwójEksportu.pl oferuje swoim partnerom i klientom usługi w zakresie organizacji działań eksportowych polegających na:

1. Pozyskiwaniu dotacji na eksport.

2. Tworzeniu strategii rozwoju eksportu, której rezultatem jest opracowanie Planu rozwoju eksportu.

3. Realizacji i wdrożeniu Planu rozwoju eksportu poprzez realizację rekomendowanych działań eksportowych:

 • udział w zagranicznych oraz  krajowych imprezach targowo-wystawienniczych,
 • wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach eksportowych,
 • udział w zorganizowanych misjach gospodarczych do krajów eksportowych lub w Polsce (do siedziby eksportera lub na targi krajowe),
 • uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny,
 • doradztwo eksportowe w zakresie niezbędnym dla przedsiębiorcy dotyczące:
  • rynku docelowego działalności eksportowej oraz działań marketingowych,
  • aktów prawnych, przepisów, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp towaru, usługi lub kapitału do wybranego rynku,
  • możliwości wsparcia finansowego dla eksportera, w tym finansowania kosztów ubezpieczenia transakcji związanych z eksportem,
 • działania promocyjno-reklamowe (tłumaczenia, strony internetowe, pozycjonowanie na rynkach zagranicznych itp.).

4. Realizacja wybranych działań eksportowych zgłoszonych przez klienta.

5. Pozyskanie dotacji unijnej na realizacji opracowanego Planu Rozwoju Eksportu.

6. Tworzenie konsorcjów eksportowych, których celem jest wspólny eksport kilku firm z branży ale nie będących względem siebie konkurencją.

Specjalizujemy się pozyskiwaniem dotacji eksportowych od 13 lat. Posiadamy ogromne doświadczenie, gdyż zdobyliśmy dofinansowanie z funduszy europejskich dla dużej ilości firm z różnych branż. Łącznie pozyskaliśmy już 26 mln zł. To mówi samo za siebie!

Serwis RozwojEksportu.pl to zespół specjalistów zajmujący się nie tylko pisaniem projektów eksportowych, ale również ich wdrażaniem. Nie chodzi tutaj jedynie o procedurę rozliczenia wniosku, ale również realizację różnych działań eksportowych.

Zapraszamy do współpracy.